Балалар психологиясы (Дәріс / Лекция)

«Мектепке дейінгі және бастауыш  оқыту әдістемесі» мамандығына арналған (75 - бет)

№1 Дәрісбаян тақырыбы: Балалар психологиясына кіріспе
Дәрісбаян жоспары:
1.Балалар психологиясының пәні және оның міндеті, басқа ғылым
салаларымен байланысы.
2.Қазіргі балалар психологиясы пәнінің теориялық және
практикалық маңызы.
З.Балалар психологиясының даму тарихы.

№2 Дәрісбаян тақырыбы:Бала психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері.
Дәрісбаян жоспары:
1.Бала психикасын зерттеу әдісінің жіктелуі. Бала психикасының дамуын негізгі және қосалқы әдістермен зерттеу.
2.Бақылау және сараптау әдістері және оны күнделікті іс-тәжірбеимізде қолдана білу.
3.Мектепке дейінгі балаларды оқытып- тәрбиелеу ісінде әігімелесу, қызмет нәтижесін зерттеу, өмір баянын зерттеу, тест- сынақ жүргізу, әлеуметтік қарым-қатынасын зертеу әдісін жүзеге асыру.

№3 Дәрісбаян тақырыбы: Психологиялық даму заңдылықтары
Дәрісбаян жоспары:
1.Баланың психикалық дамуы және факторлар. Негізгі ұғымдар. Даму, оқыту, тәрбие, қоршаған орта, тұқым қуалаушылық рөлі.
2.Дамыту мен оқытудың өзара байланысы.

№4 Дәрісбаян тақырыбы: Жас кезеңдерге бөлу теориялары
Дәрісбаян жоспары
1.Л.С.Выготский жас дағдарыстарының туындау себептері мен Д.Б.Эльконин тұжырымдамалары.
2.Жетекші әрекет бала психикасының даму негізі.
3.Психикалық дамудың қозғаушы күштері, оның шарттары.

№5 Дәрісбаян тақырыбы: Нәрестелік және бөбектік кезеңнің дамуына сипаттама
Дәрісбаян жоспары
1.Жаңа туған баланың жалпы анатомиялық және
физиологиялық ерекшеліктері
2.Жаңа туған баладағы шартсыз рефлекс типтері және
оның баланың дамуындағы маңызы
3.Нәрестенін үлкендермен қарым-қатынасы манызы
4.Сөйлеуді түсінуі, нәрестенің алғашқы сөйлеуі

№6 Дәрісбаян тақырыбы: Сәбилік кезең.
Дәрісбаян жоспары
1.Сәбидің сөзді меңгеруінің алгы шарттары.
2.Сөйлеуге түсіну және алғашқы сөздері.
3.Сөздің дыбыстык, ерекшеліктерінің қалылтасуы.
4.Сөзді пәрмснді меңгеругс көшуі.
5.Баланың үлкендермен қарым- қатынас жасауының маңызы.

№7 Дәрісбаян тақырыбы: Сәбилік кезеңнің соңыңда жаңадан пайда болатын әрекеттер Үш жас кезінде жаңадан пайда болатын заттық әрекеттер.
Дәрісбаян жоспары
1.Жетекші әрекеттер. Заттық әрекеттік құрылысының негізінде үш жасар баланың ынта-ықылас қабілетін дамыту мақсатында өз еңбегінің нәтижесінің мәнін біліп, өзін-өзі бағалауы және сана сезімін дамыту.
2.Заттар мен әрекет етіп қарым-қатынас жасауға байланысты баланың өз басын бағалай алуы.

№8 Дәрісбаян тақырыбы: Заттармен әрекет етуге көшудің түрлері
Дәрісбаян жоспары
1.Сәбидің құралды қолданып әрекет етуінің дамуы. Сәбидің заттарды пайдалану әрекетінен ақыл-ойының дамуы.
2.Заттармен әрекет етуді меңгеруге байланысты қабылдауы мен ойлауының қалыптаса бастауы.
3.Сәбидің зейіні мен есінің ерекшелігі. Сәбилік кезеңнің соңында жаңадан пайда болатын әреект түрлері. Сәбидің тілінің дамуы.

№9 Дәрісбаян тақырыбы: Мектепке дейінгі баланың психологиялық даму ерекшеліктері
Дәрісбаян жоспары
1.Мектепке дейінгі кезеңде баланың тұлғалық дамуының негізгі бағыттары.
2.Мектепке дейінгі кезеңдегі баланың жоғарғы жүйке жүйесінің жамуы және оның қызметі.
3.Сәбилік кезеңнен мектеп жасына дейінгі кезеңдегі баланың темпераментіне сипаттама.
4.Мектеп жасына дейінгі кезеңдерде бала қабілетін қалыптастырып дамыту. Баланың ақыл ойын дамыту.

№10 Дәрісбаян тақрыбы: Мектепке дейінгі кезеңдегі баланың сенсорлық дамуы.
Дәрісбаян жоспары:
1. Нәресте жастағы сенсорлық даму
2. Ерте жастағы сенсорлық даму
3. Мектепке дейінгі жастағы сенсорлық даму

№11 Дәрісбаян тақырыбы: Мектеп жасына дейінгілердің темпераментінің ерекшеліктері
Дәрісбаян жоспары:
1, Мектеп жасына дейінгілердің темпераментінің ерекшеліктері
2.Темперамент түрлері.

№12 Дәрісбаян тақырыбы Мектепке дейінгі кезеңде оқу әрекетінің бала психикасының дамуына тигізетін әсері.
Дәрісбаян жоспары:
1.Мектепке дейінгі кезеңде оқу әрекетінің бала психикасының дамуына тигізетін әсері.
2.Оқу әрекетінің ерекшеліктері

13 Тақырып. Мектеп жасына дейінгі еңбек әрекетінің
психологиялық ерекшелігі
1.Мектепке дейінгі кезеңде баланың енбек әрекетінің ерекшелігі
2.Мектепке дейінгі кезеңде еңбек әрекетінің түрлері

№14 Дәрісбаян тақырыбы: . Мектепке дейінгі кезеңдегі зейінінің дамуы.
Дәрісбаян жоспары:
1. Зейін түрлеті және функциялары.
2. Нәрестенің зейінінің дамуы.
3. Ерте балалық шақтағы зейіннің дамуы .
4. Мектепке дейінгі балалардың зейінінің дамуы.

№ 15 Тақырып. Баланың мектепке психологиялық дайындығы
1. Балаларды мектепке дайындаудың алғышарттары
2..«Оқуға дайындық» түсінігі: дене дайындығы және баланың физиологиялық толысуы, арнайы және психологиялық дайындығы.
3. Мектепке және оқу әрекетіне бейімделуі.
4..7 жасар балалардың оқу әрекетіне дайындығының әртүрлілігінің психофизиологиялық ерекшеліктері.
5.. 6 жасарларды мектепке дайындау проблемалары.

Іздеу