Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі (Дәріс / Лекция)

Дәрiс тақырыбы: Ғылыми бiлiм және ғылыми зерттеу жұмысы туралы түсiнiк.
Жоспар.
1.Ғылыми бiлiм туралы түсiнiк.
2.Ғылыми зерттеудiң негiзгi топтары.
3.Ғылыми проблема және зерттеу тақырыбын таңдау.
4.Зерттеу жұмысының кезеңдерi.


Дәрiс тақырыбы: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдiстерi
жоспары.
1.Ғылыми таным әдiстерi туралы түсiнiк
2.Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдiстерi
3.Теориялық деңгей әдiстерi
4.Теория –таным процесiнiң нәтижесi

Дәрiс тақырыбы: Зерттеудің мәселесі мен тақырыбын анықтау-ғылыми ізденістің алғашқы кезеңі
Жоспары: 1.Зерттеу мәселесі мен көкейкестілігі
2.Зерттеу тақырыбы және оны негіздеу

Дәріс тақырыбы: Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау.
Жоспары:
1.Ғылыми әдебиетпен жұмыс
2.Әдеби көздердің түрлері
3.Мәтінмен жұмыс(жоспар,тезис,аннотация,рецензия,цитата)
4.Ғылыми түсініктер,ғылыми атаулар (терминология)

Дәріс тақырыбы: Ғылыми педагогикалық зерттеулердің алғашқы қойылу кезеңі.
Жоспары:
1.Ғылыми педагогикалық зерттеудің алғашқы қойылу кезеңі,оны құрудың логикасы
2.Зерттеу пәні,мақсаты,болжамы,теориялық тұжырымдамасы
3.Курстық және диплом жұмыстарының ғылыми аппараты


Дәріс тақырыбы: Ғылыми педагогикалық зерттеудің жүргізілу процесі және қорытынды кезеңі
Жоспары:
1.Зерттеу жүргізілу кезеңіне сипаттама
2.Зерттелетін үрдістер мен құбылыстардың жағдайын зерттеу және диагностикалау.

Дәріс тақырыбы: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері
Жоспары:
1. Таным әдістері-ғылыми зерттеудің құрамдас бөлігі.
2 .Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін іріктеудің принциптері.
3. Зерттеу әдістеріне жалпы сипаттама.

Дәріс тақырыбы:Теориялық және тарихи педагогикалық зерттеулердің әдістері.
Жоспар:
1.Теориялық зерттеу әдістерінің мәні.
2. Тарихи педагогикалық зерттеулердің бастаулары.

Дәріс тақырыбы:Педагогикалық зерттеуді жүргізудің аксиологиялық-әдістемелік негіздері
Жоспары:
1.Ғылыми мәселені айқындау,психологиялық-педагогикалық зерттеу жұмыстың құрылымы мен логикалық жүйесін айқындау
2.Ғылыми зерттеудің аксиологиялық негіздері мен этикасы
3.Зерттеу жұмыстың нәтижесін өңдеу және маңыздылығын сипаттайтын критерийлері туралы

Дәріс тақырыбы:Эмпирикалық зерттеу әдістері
Жоспары:
1.Зерттеулердің эмпирикалық әдістері
2.Педагогикалық эксперимент, оның түрлері және жүргізілу кезеңдері

Дәріс тақырыбы:Озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жинақтау
Жоспары:
1.Мұғалімдердің озық тәжірибесі,оның түрлері.
2.Педагогикалық зерттеудің кезеңдері
3.Озық педагогикалық тәжірибені тарату

Дәрiс. Озық iс-тәжiрибенi тарату және оны оқып үйрену.
Жоспары:
1.Озық iс-тәжiрибе туралы негiзгi түсiнiктер және озық iс-тәжiрибенi оқып үйренудегi iс-әрекет түрлерi.
2.Озық iс-тәжiрибе оқып үйренудiң әдiстерi.
3.Озық iс-тәжiрибенi тарату әдiстемесi

Іздеу