Бастауыш мектепте информатика пәнін оқытудың теориясы мен технологиясы (Дәріс / Лекция)

Дәріс тақырыбы: Информатика ғылым және орта мектептегі оқу пәні ретінде, оның басқа пәндермен байланысы.
Жоспар:
Информатика оқу пәні ретінде
Бастауыш сыныптарда оқытылатын информатиканың басқа пәндермен байланысы.
Бастауыш мектепте информатика элементтерін пәнаралык байланыс негізінде оқыту әдістемесі

№2 Дәрісбаян тақырыбы: Кіші жастағы мектеп оқушыларына информатиканы оқыту мақсаты мен міндеттері.
Жоспар:
1. Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқытудың мақсаттары.
2. Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқытудың міндеттері
3. Информатика пәнінің зерттеу объектілері.

№3 Дәрісбаян тақырыбы: Бастауыш сыныптардағы информатика курсының базалық мазмұны.
Жоспар:
1. Бастауыш сыныптарға арналған информатика пәнінің оқу бағдарламалары.
2. Оқушылардың білімі мен білігіне қойылатын бағдарламалық талаптар.
Информатика пәнін бастауыш сыныптарда оқытудың оқу бағдарламасы.

№4 Дәрісбаян тақырыбы: Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқытудың құралдары.
Жоспар:
ЭЕМ – информатиканы оқытудың негізгі құралы реті
Оқыту әдістері – оқу құралы ретінде
Төмендегі кестеде жеке тұлғаға бағытталған оқыту;
Пәндік негізге бағытталған оқыту түрі;

№5 Дәрісбаян тақырыбы: Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқытудың әдістері.
Жоспар:
Информатика курсын оқыту әдістемесін жетілдіру;
Информатика пәнінің оқытудың тиімді әдістерін анықтау;
Информатика пәнінің өзіндік сипаттамалық ерекшеліктері

№6 Дәрісбаян тақырыбы: Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқыту процесін ұйымдастыру формалары.
Жоспар:
1.Сабақ – информатикадан оқыту жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.
2.Информатика сабағын ұйымдастырудың негізгі түрлері.
3.Информатика сабағының құрылымы және оны талдау.

№7 Дәрісбаян тақырыбы: Бастауыш сыныптардағы информатиканы оқытуда қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар.
Жоспар:
1.Бастауыш сыныпта жаңа ақпараттық технологияның қолданылуы.
2.Педагогикалық технологияларды қолданудың әдістемелік негіздері
3.Оқытудың қазіргі жаңа технологиялары

№8 Дәрісбаян тақырыбы: Компьютер және оны оқыту теориясы мен әдістемесі.
Жоспар: 1.Есептеуіш техникасының даму тарихы
2. Электронды есептеуіш машинаның құрылымы.
3. Windows операциялық жүйесі және оның негізгі элементтері

№9. Дәрісбаян тақырыбы: Графикалық редакторды оқыту теориясы мен әдістемесі.
Жоспар:
1.Paint кескіндік редакторының терезесі
2. Редактордың құрал-саймандары
3. Түстер палитрасы

№10. Дәрісбаян тақырыбы: Мәтіндік редакторды оқыту теориясы мен әдістемесі.
Жоспар:
1.Құжаттарды форматтау мүмкіндіктері.
2.Кесте құру және онымен жұмыс.
3. Мәтін редакторында графикалық обьектілер енгізу және оларды форматтау.
4.Мәтінге енгізілген графикалық және дыбыстық обьектілерді өңдеу.

№11. Дәрісбаян тақырыбы: Алгоритмдеуді оқыту теориясы мен әдістемесі.
Жоспар:
1.Алгоритм,программа ұғымдары.
2. Алгоритмнің түрлері
3. Алгоритм қасиеттері
4. Алгоритмдерді графикалық түрінде жазу.

Іздеу