Кіші жастағы оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы (Дәріс / Лекция)

№1 дәрісбаян тақырыбы: Мектептің оқу-тәрбие үдерісіндегі педагогикалық диагностика.
Мақсаты: Тұлғаның жеке даму үдерісіне тоқталу, мектепке дейінгі, кіші мектеп жасындағы оқушы тұлғасына психологиялық-педагогикалық сипаттама жасау.
Дәрісбаян жоспары
1. Қазіргі кездегі педагогикалық диагностика.
2. Педагогикалық диагностиканың ерекшеліктері, функциялары.

№2 дәрісбаян тақырыбы: Мектептің оқу-тәрбие үдерісіндегі педагогикалық диагностика.
Мақсаты: Педагогикалық құбылыстарды диагностикалық зерттеудің негізгі принциптерінің мәні мен мазмұнын анықтау. Педагогикалық диагностиканың деңгейлері туралы мағлұмат.
Дәрісбаян жоспары
1. Принциптердің негізгі мәні мен мазмұны.
2. Педагогикалық диагностиканың деңгейлері.

№3 дәрісбаян тақырыбы: Ғылыми және практикалық психодиагностиканың міндеттері.
Мақсаты: Ғылыми жұмыстарда диагностикалық деректерді дайындау әдістемесі және ұсыну туралы мағлұматтар беру.
Дәрісбаян жоспары
1. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың міндеттері.
2. Ғылыми жұмыстарда диагностикалық деректерді дайындау әдістемесі және ұсыну.

№4 дәрісбаян тақырыбы: Оқушының жалпы және әлеуметтік даму деңгейлерінің диагностикасы.
Мақсаты: Оқушының әлеуметтік дамуы туралы жалпы түсінік. Оқушылардың тәрбиелігі, оның мәні және сипаттамасына тоқталу. .
Жоспары:
1. Кіші мектеп жасындағы оқушының әлеуметтік дамуы.
2. Оқушының тәрбиелігі, оның мәні және сипаттамасы.

№5 дәрісбаян тақырыбы: Мұғалімнің кәсіби-бағдарлау жұмысындағы педагогикалық диагностика.
Мақсаты: Оқушының жеке психологиялық дамуында тұқым қуалаушылық пен табиғи нышандардың ролі туралы мағлұмат. Оқушыларды кәсіптік бағдарлау жағдайындағы педагогикалық диагностиканың ролі.
Жоспары:
1. Баланың психологиялық дамуы туралы түсінік.
2. Оқушының жеке психологиялық дамуында тұқым қуалаушылық пен табиғи

№6 дәрісбаян тақырыбы: Педагогикадағы тұлға дамуына байланысты проблемалар
Мақсаты: Іс-əрекет жəне тұлға дамуы жайында түсініктер қалыптастыру.
Оқушыларды кәсіптік бағдарлау жағдайындағы педагогикалық диагностиканың ролі.
Жоспары:
1. Іс-əрекет жəне тұлға дамуы.
2. Даму диагностикасы.

№7 дәрісбаян тақырыбы: Мектептің оқу- тәрбие үдерісіндегі оқу сапасын диагностикалау ерекшеліктері
Мақсаты: Оқуды қадағалау түрлері, оқу формалары жəне əдістері туралы мағлұматтар.
Сынып ұжымының тәрбиелік мүмкіндігін параметрлер бойынша диагностикалау.
Жоспары:
1. Оқуды қадағалау түрлері.
2. Оқу формалары жəне əдістері.
3. Сабақтың түрі: Ұжымдық талдау.

№8 дәрісбаян тақырыбы: Сынып ұжымдарының тәрбиелік мүмкіндіктерінің диагностикасы.
Мақсаты: «Сынып ұжымының тәрбиелік мүмкіндігі» түсінігін ашып,түсіндіру. Сынып ұжымының тәрбиелік мүмкіндігін параметрлер бойынша диагностикалау.
Жоспары:
1. Тәрбие үдерісі мен тәрбие жүйесі тиімділігінің педагогикалық мониторингі.
2. Оқушылардың бақылау қабілеттерін қабылдау.

№ 9 дәрісбаян тақырыбы: Тəрбие құралы – əлеуметтік орта

№ 10 дәрісбаян тақырыбы: Педагогикалық дигностиканың нәтижелері бойынша оқу-тәрбие жұмыстарын жоспарлау.

№ 11 дәрісбаян тақырыбы: Оқушы отбасының тәрбиелік мүмкіндігінің диагностикасы.
Мақсаты: Балалардың жас ерекшеліктерін ескеру, олардың жағымды және жағымсыз жақтарын айқындау көзқарасы түрғысынан ата-аналардың педагогикалық мәдениеті жөнінде әңгімелеу, отбасында оның барлық мүшелерінің жүріп-тұру нормалары мен жалпы принциптерін сақтау ұстамдары туралы мағлұмат.
Жоспары:
1. Отбасы мен мектепте ата-аналардың тәрбиелеу белсенділігін дамыту.
2 Отбасындағы психологиялық коммуникативтік пікірлердің ортақтығын белгілеу.

№ 12 дәрісбаян тақырыбы: Сыныптағы оқу үдерісінің жалпы жағдайының диагностикасы
Мақсаты: Оқушылардың үлгерімі, мұғалімнің диагностикалау шеберлігі, мұғалімнің ұйымдастыру қабілеті, мұғалімнің оқытудың әдістерімен құралдарын таңдауы жөнінде мағлұматтар беру.
Жоспары:
1. Мұғалімнің оқытудың әдістері мен құралдарын таңдауы, оқу сабақтарының тәрбиелік тиімділігі.
2. Дамыта оқудың негізгі принциптері

№ 13 дәрісбаян тақырыбы: Оқудың педагогикалық технологиялары түсінігі.
Мақсаты: Мектептегі педагогикалық бақылаудың негізгі функциялары туралы түсініктемелер. Мектепте тест әдістерін қолданудың жалпы педагогикалық негіздері, тестерге қойылатын негізгі талаптар жайлы мағлұматтар беру.
Жоспары:
1. Оқудың педагогикалық технологияларына сипаттама.
2. Педагогикалық сараптау технологиясы

№ 14 дәрісбаян тақырыбы: Мектептегі педагогикалық бақылауды ғылыми ұйымдастырудың негіздері.
Мақсаты: Мектептегі педагогикалық бақылаудың негізгі функциялары туралы түсініктемелер. Мектепте тест әдістерін қолданудың жалпы педагогикалық негіздері, тестерге қойылатын негізгі талаптар жайлы мағлұматтар беру.
Жоспары:
1. Мектептегі педагогикалық бақылаудың негізгі функциялары.
2. Мектепте тест әдістерінің қолданылудың жалпы педагогикалық негіздері.

№ 15 дәрісбаян тақырыбы: Педагогикалық диагностиканың нәтижелері бойынша оқу тәрбие жұмыстарын жоспарлау.
Мақсаты: Тәрбие жұмысын жоспарлаудың дәстүрлі жүйесі және оның негізгі кемшіліктері туралы түсіндіру, педагогикалық диагностиканың деректері бойынша педагогикалық ықпал жасаудың мазмұнын, формаларын әдістерімен құралдарын анықтау әдістемесімен таныстыру.
Жоспары:
1. Мектептегі тәрбие жұмысын жоспарлаудың дәстүрлі жүйесі.
2. Оқу тәрбие жоспарын түкпілікті жасаудың жалпы принциптері, құрылымы

Іздеу