Кіші мектеп жасындағы оқушылардың даму психологиясы (Дәріс / Лекция)

Дәрісбаян мазмұны:
1. Тақырыбы: Даму психологиясының пәні мен міндеттері
Жоспар:
1. Даму психологиясының пәні.
2. Даму психологиясының теориялық және практикалық міндеттері.
3. Психикалық дамудың жағдайы мен қозғаушы күші- жас дамуының түбегейлі мәселесі.
Дәріс мақсаты: Даму психологиясының пәні мен міндеттері туралы ғылыми теориялардың тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін меңгеруге бағыттау.

№2. дәріс тақырыбы: Даму психологиясының зерттеу әдістері
Жоспар:
1. Психологиялық зерттеу әдістерін негіздеу оларды дам
психологиясында қолдану жағдайы.
2. Даму психологиясының әдісін талдау.
3. Даму психологиясының әдісін топтастыру сипаттары.
Дәріс мақсаты: Даму психологиясының зерттеу әдістері туралы ғылыми тұжырымдардың практикадағы мәнділігін нақтылау.

№3. Тақырыбы: Психология ғылымының дамудың қозғаушы күші мен заңдылықтары және жеке адамның онтогенезге қалыптасуы.
Жоспар:
1. Баланың психикалық дамуы мен оның жеке басының қасиеттерін қалыптастыруда оқыту мен тәрбиенің өмірі мен қоғамдық пайдалы істерінің шешуші маңызы.
2. Оның жеке басы мен мінез-құлқының орнығуына саналы іс-әрекеттің әсері мен ықпалы.
3. Бала психикасының дамуындағы қозғаушы күш.
4. Баланың дамуы мен жеке басының қалыптасуы оқыту мен тәрбие істерінің ықпалы.
Дәріс мақсаты: Психология ғылымының дамуының негізгі теориялық мәселелері туралы ғылыми тұжырымдардың практикадағы мәнділігін нақтылау.

№4 дәріс тақырыбы: Қазіргі шетел психологиясының негізгі бағыттары
жоспары:
1. Бихевиоризм теориясы
2. Блум тұжырымдамасы
3. Гуманистік үлгі ұстанымдары

№5 дәріс тақырыбы:. Кеңестік даму психологиясының негізгі теориялық бағыттары.
1. Кеңестік даму психологиясының негізгі теориялық бағыттары.
2. Әскери психология
3. Әлеуметтік немесе қоғамдық психология

№6 Дәріс тақырыбы: Психологиядағы жас кезеңдеріне топтастыру мәселесі
Жоспары:
1. Балалар жасын тиісті кезеңдерге бөлу мәселесі.
2. Л.С.Выготскийдің еңбектеріндегі кезеңдерге бөлу.
3. Дамудың әлеуметтік жағдайы ұғымдары, жас туралы ұғым.
4.Дамудың әлеуметтік жағдайын дәстүрлі кезеңдерге бөлу.
Дәріс мақсаты: Психологиядағы жас кезеңдеріне топтастыру мәселесі туралы ғылыми теориялардың тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін меңгеруге бағыттау.

№7 Дәріс тақырыбы: Психикалық даму негіздері.
1. Даму туралы түсінік.
2. Психикалық дамудың жағдайы мен қозғаушы күші - жас дамуның түбегейлі мәселесі.
3. Даму психологиясының пәні мен міндеттері.
4. Даму психологиясының салалары.

№8 Дәріс тақырыбы: Сәбилік психикалық жас.
Жоспары:
1. Сәбилік шақтағы психикалық даму шартының жалпы сипатамасы.
2. Ерте балалықтың жаңа құрлымдары.
3. Заттық іс-әрекет ерте балалық шақтың іс-әрекеті
Дәріс мақсаты: сәбилік шақтағы психикалық даму теориясы туралы ғылыми теориялардың тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін меңгеруге бағыттау.

№9 Дәріс тақырыбы: Жаңа туған бала
Жоспары:
1. Жаңа туған бала
2. Нәресте мен үлкен адам
3. Нәрестенің психикалық дамуы.
4. Ерте сәбилік шақтың сипаттамасы
Дәріс мақсаты: Жаңа туған баланың психологиялық ерекшеліктерін қарастыру

№10 Дәріс тақырыбы: Нәресте жасындағылардың психикалық даму ерекшеліктері
Жоспары:
1. Нәресте жасындағылардағы сенсорлық үрдістердің дамуының негізгі заңдылықтары.
2. Қарым-қатынас нәресте жасының жетекші іс-әрекеті.
3. Сөздік дамуына дайындық саты.
Дәріс мақсаты: Нәресте жасындағылардың психикалық даму ерекшеліктері туралы ғылыми теориялардың мән мағынасын ашып, меңгеруге бағыттау.

№11 Дәріс тақырыбы: Мектепке дейінгі психикалық жас.
Жоспары:
1. Мектепке дейінгі кезеңдегі психикалық дамудың жалпы сипаттамасы.
2. Мектепке дейінгі балалардың ересектермен, құрбыларымен қарым-қатынас формаларының және іс-әрекеттің әр түрлі формаларының даму ерекшеліктері.
3. Мектепке дейінгі балалардың әр түрлі іс-әрекеттерінің көріністері.

№12 Дәріс тақырыбы: Кіші мектеп психикалық жас.
Жоспары:
1. Баланың мектепке алғаш барып оқуға сәйкес психикасының өзгеруі.
2. Бастауыш мектеп жасындағылардың дамуының жалпы шарты, олардың түрлі даму сатыларында оқу мен ойынды өзара ұштастырып жүргізудің динамикасы.
3. Оқу іс-әрекеті бастауыш мектептегілердің жетекші іс-әрекеті ретінде.

№13 Дәріс тақырыбы: Жасөспірімдік психологиясы
Жоспары:
1. Жас өспірімдік және оның жас шағының шектері.
2. Дамудың әлеуметтік жағдайы.
3. Ақыл-ой қызметінің ерекшеліктері.

№14 Дәріс тақырыбы: Жеткіншектік психикалық жас.
Жоспар:
1. Жеткіншек дағдарысы.
2. Жеткіншек жасының дағдарыс мәселесін шет ел және кеңес психологиясының зерттеуі.
3. Жеткіншек жасына өтудің анотомо-физиологиялық және психикалық алғы шарттары.
Дәріс мақсаты: Жеткіншектік шақ туралы ғылыми теориялардың тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін меңгеруге бағыттау.

№15 Дәріс тақырыбы: Қартаю психикалық жас
Жоспары:
1.Қартаюдың физиологиялық негіздері.
2.Қартаюдың белгілері.
Дәрістің мақсаты: Қартаюдың психологиялық физиологиялық негізін қарастыру

Іздеу