Қазіргі қазақ тілі негіздері (Дәріс / Лекция)

І Модуль «Тіл біліміне кіріспе»
1. Дәріс тақырыбы: Тіл білімі оның салалары.
Жоспары:
1. Тіл білімі туралы түсінік.
2. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы.
2. Тілдің қоғамдық мәні мен қызметі.

2 модуль «Қазақ тілінің фонетикасы».
1. Дәріс тақырыбы: Қазақ тілінің фонетикасы туралы түсінік.
Жоспары:
1. Фонетика ғылымының зерттелуі, негізгі обектілері салалары.
2. Тіл дыбыстарының жасалуы.
3. Фонема. Дыбыс. Әріп.
4. Әліпби.

2. Дәріс тақырыбы: Тіл дыбыстарының жасалу жолдары.
Жоспары:
1. Дауысты дыбыстар, жасалу жолдары.
2. Дауыссыз дыбыстар классификациясы.
3. Буын. Екпін. Интонация.

3. Дәріс тақырыбы: Үндестік заңы
Жоспары:
1.Үндестік заңы.
2. Буын үндестігі.
3.Дыбыс үндестігі

3 модуль «Лексикология саласы».
1. Дәріс тақырыбы: Лексикология саласы.
Жоспары:
1. Лексикология оның зерттелу объектісі.
2. Сөз мағыналары
3. Архаизмдер, неологизмдер,диалект, термин сөздер
4. Омоним, синоним,антоним

2.Дәріс тақырыбы: Фразеологизмдер.
Қаралатын мәселелер:
1. Фразеологизмдер, оған тән белгілер, олардың топтастырылуы жайы, зерттелуі.
2. Фразеологиялық оралым, түрлері.
3. Мақал-мәтелдер және олардың мәні.

4 модуль «Стиль. Лексикография».
1. Дәріс тақырыбы: Стиль. Лексикография.
Жоспары:
1. Стиль мәселесі жайлы түсінік. Стильдің түрлері, қолданылу аясы.
2. Қазақ тілі лексикографиясы туралы мәлімет.
3. Сөздік олардың түрлері, сипаттары.

5 модуль «Морфология»
1. Дәріс тақырыбы: Грамматика,оның зерттеу объектісі.
Грамматиканың бастауыш сынып бағдарламасындағы орны, маңызы.
Жоспары:
1. Грамматика және оның зерттеу объектісі.
2. Қазақ тіліндегі сөздерді топтастыру принципі.

3. Дәріс тақырыбы: Көмекші есім.
Қаралатын мәселелер:
1.Көмекші есім, олардың зат есімдерше түрленетіні.
2.Көмекші есімдердің қызметі.

4. Дәріс тақырыбы: Сын есім.
Қаралатын мәселелер:
1.Сын есімнің лексико-семантикалық сипаты.
2.Сын есімнің түрлері.
3.Сын есімнің шырайлары.
4.Сын есімнің субстантивтенуі.

5. Дәріс тақырыбы: Сан есім.
Қаралатын мәселелер:
1.Сан есімнің мағыналық және тұлғалық ерекшеліктері.
2.Сан есімнің түрлері.
3.Сан есімнің синтаксистік қызметі.
4.Сан еімнің септелуі, тәуелденуі және кей жағдайда көптелуі.

6. Дәріс тақырыбы: Есімдік.
Қаралатын мәселелер:
1.Есімдік, оның мағыналық түрлері.
2. Есімдіктің тәуелдену, септелу, көптелу, жіктелу өзгешеліктері.

7. Дәріс тақырыбы: Етістік.
Қаралатын мәселелер:
1.Етістіктің лексикалық, морфологиялық және синтаксистік белгілері. Оның түрлері.
2.Етістіктің лексикалық-грамматикалық категориялары.
3.Етістіктің синтаксистік қызметі.

8. Дәріс тақырыбы: Үстеу.
Қаралатын мәселелер:
1.Үстеу туралы жалпы түсінік, оның морфологиялық белгілері.
2.Үстеудің жасалу жолдары, оның мағынасына қарай бөлінуі.
3.Үстеудің сөйлемдегі орны, қызметі.

9. Дәріс тақырыбы: Еліктеу сөздер.
Қаралатын мәселелер:
1.Еліктеу сөздердің мағыналық, морфологиялық, синтаксистік ерекшеліктері.
2.Еліктеу сөздердің түрлері.

10. Дәріс тақырыбы: Шылау.
Қаралатын мәселелер:
1.Шылау сөздер, оның мағыналары мен қызметіне қарай бөлінетін топтары.
2.Олардың сипаттамалары, түрлері.

11. Дәріс тақырыбы: Одағай сөздер.
Қаралатын мәселелер:
1.Одағай сөздер, мағыналарына қарай бөлінуі.
2.Одағайлардың қолданылуы, тыныс белгілері.

6 модуль «Синтаксис».
1. Дәріс тақырыбы: Синтаксис.
Жоспары:
1. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі жайлы түсінік.
2. Синтаксистің негізгі объектілері.
3. Синтаксистің өзіне тән ерекшеліктері.

2. Дәріс тақырыбы: Сөйлем.
Қаралатын мәселелер:
1.Сөйлемнің грамматикалық белгілері.
2.Сөйлемнің құрлысына және айтылу мақсатына қарай бөлінген түрлері.

3. Дәріс тақырыбы: Сөйлем мүшелері.
Қаралатын мәселелер:
1.Сөйлем мүшесі туралы түсінік.
2.Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері.
3.Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері.

4. Дәріс тақырыбы: Сөйлемнің бірыңғай мүшелері.
Қаралатын мәселелер:
1.Бірыңғай мүшелердің өзіндік белгілері.
2.Айқындауыш мүше.

6. Дәріс тақырыбы: Жай сөйлем.
Қаралатын мәселелер:
1.Жай сөйлемнің құрлысына қарай бөлінетін түрлері.
2.Атаулы сөйлем, оған тән белгілер.

7. Дәріс тақырыбы: Құрмалас сөйлем.
Қаралатын мәселелер:
1.Құрмалас сөйлемнің өзіндік белгілері, жай сөйлемдерден негізгі айырмашылықтары.
2.Салалас құрмалас сөйлем.
3.Сабақтас құрмалас сөйлем.
4.Аралас құрмалас сөйлем.

7 модуль «Орфоэпия мен орфография.Пунктуация мәселелері».
1. Дәріс тақырыбы: Орфоэпия мен орфография. Пунктуация мәселелері
Жоспары:
1. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері. Тыныс белгілері, оның түрлері.
2. Сөйлеу мәдениеті туралы түсінік.
3. Тілдік норма, оның тіл мәдениетіне қатысы жайында.

Іздеу