Органикалық химия (Дәріс / Лекция)

№1 лекция Органикалық химияның теориялық негіздері
Жоспары:
1. Органикалық химия пәні
2. Органикалық химияның басқа ғылымдармен байланысы. Изомерия
3. Органикалық реакциалардың классификациясы
4. Органикалық қосылыстардың классификациясы

№2 лекция Көмірсутектер. Алкандар
Жоспары:
1. Қаныққан көмірсутекткердің құрылысы, наменклатурасы изомериясы
2. Қаныққаан көмірсутектердің химиялық және физикалық қасиетері, алынуы
3. Алкандардың табиғатта кездесуі олардың өндірістегі маңызы

№3 лекция Алкендер
Жоспары:
1. Қос байланыстың табиғаты. Цис-транс изомериясы, номенклатурасы
2. Қанықпаған көмірсутектердің физикалық және химиялық қасиеттері
3. Қанықпаған көмірсутектердін лабораторияда және өнеркәсіпте алыну жолдары
4. Полимеризация. Полимеризация механизмі.

№4 лекция Алкиндер
Жоспары:
1. Ацетиленнің полимерленуі. Тақырыбын конспектілеу
2. Ацетилен көмірсутектерінің жеке өкілдері
3. Ацетиленнің изомериясы, номенклатурасы және қасиеттеріне есептер мен жаттығу

№5 лекция Алкадиендер
Жоспары:
1. Диен көмірсутектерінің номенклатурасы мен изомериясы
2. Диен көмірсутектерінің физикалық және химиялық қасиетері
3. Диен көмірсутегінің алыну жолдары

№6 лекция Ароматты көмірсутектер
Жоспары:
1. Ароматты көмірсутектерінің жалпы сипаттамасы
2. Ароматты көмірсутеттерінің қасиеттері

№7 лекция Спирттер. Эфирлер
Жоспары:
1.Спиртер, номенклатурасы мен изомериясы
2. Спирттердің физикалық және химиялық қасиеттері
3. Спиртердің алыну жолдары мен қолданылуы
4. Жай эфирлер

№8 лекция Фенолдар
Жоспары:
1. Фонолдарға жалпы сипаттама
2. Химиялық қасиеттері

№9 лекция Альдегидтер мен кетондар
Жоспары:
1. Альдегидтер мен кетондардың номенклатурасы, изомериясы
2. Альдегидтер мен кетондардың қасиеттері, алынуы

№10 лекция Карбон қышқылдары
Жоспары:
1. Қаныққан карбон қышқылдарының номенклатурасы, изомериясы
2. Қаныққан карбон қышқылдарының қасиеттері, алынуы.
3. Қанықпаған карбон қышқылдарының номенклатурасы.

№11 лекция Күрделі эфирлер. Майлар
Жоспары:
1. Күрделі эфирлердің номенклатурасы, қасиеттері
2. Күрделі эфирлердің алыну жолдары

№12 лекция Көмірсулар. Моносахаридтер
Жоспары:
1. Көмірсулардың классификациясы.
2. Моносахаридтер, қасинттері

№13 лекция Диполисахаридтер
Жоспары:
1. Диполисахаридтерге жалпы сипаттама
2. Диполисахаридтердің химиялақ қасиеттері.

№14 лекция Азотты органикалық қосылыстар. Аминдер
Жоспары:
1. Азотты органикалық қосылыстар. Аминдердің жіктелуі.
2. Аминдердің химиялық қасиеттері.

№15 лекция Диазоқосылыстар
Жоспары:
1. Диазоқосылыстарға жалпы сипаттама
2. Химиялық қасиеттері

№16 лекция Амидтер
Жоспары:
1. Амидтерге жалпы сипаттама
2. Химиялық қасиеттері

№17 лекция Амин қышқылдары және ақуыздар
Жоспары:
1. Аминқышқылдарының изомериясы, қасиеттері, алынуы.
2. Белоктарға жалпы сипаттама

Іздеу