Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (Дәріс / Лекция)

№1 дәріс. Кіріспе
Сабақтың жоспары:
1. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы пәні
2. Полимерлер химиясының жалпы түсініктері және жіктелуі
3. Полимерлердің номенклатурасы мен терминологиясы

№2 Дәріс
Дәрістің тақырыбы: Поликонденсациялану реакциялары
Дәрістің жоспары:
Поликонденсация реакциялар түрлері
Поликонденсация реакцияларының жүруі

№3 дәріс
Тақырыбы: Жоғарғы молекулалы қосылыстардың қасиеттері,құрамы,құрылысы
Дәрістің жоспары
1. Тізбектелген полимеризация
2. Ионды полимеризация
3. Катионды полимеризация
4. Анионды полимеризация

№4 дәріс
Дәрістің тақырыбы: Полистирол. Фенолформальдегидті пластмассалар.
Дәрістің жоспары.
Полистирол
Фенолоформальдегидті пластмасса

№5 Дәріс
Тақырыбы: Полимерлі материалдар және полимерлер өнеркәсібі
Дәрістің жоспары
Машина жасаудағы полимерлер
Полимерлерлі материалдарды қолдану

№6 Дәріс
Дәрістің тақырыбы: Кремний қосылысты органикалық жоғарғы молекулалық қосылыстар
Элемент органикалық полимерлер
Органикалық шынылар

№7 Дәріс Табиғи және синтетикалық каучуктер
Дәрістің жоспары: Табиғи каучук туралы жалпы сипаттама
Синтетикалық каучук

№8 Дәріс. ЖМҚ-ның ерігіштігі
Дәрістің жоспары:
1. ЖМҚ-ның ерігіштігі
2. Ерігіштік факторлары мен теориялары

Іздеу