Коллоидтық химия (Дәріс / Лекция)

№1 дәріс. Кіріспе
Жоспары:
1. Коллоидты химияға ғылым ретінде сипаттама
2. Коллоидты химияның негізгі бөлімдерімен әдістері
3. Коллоидты химияның негзгі даму кезеңдері

№2 дәріс. Дисперсті жүйелердің классификациясы және табиғаты
Жоспары:
1. Коллоидты ерітінділерге сипаттама
2. Дисперсті жүйелерге жалпы сипаттама. Дисперсті жүйелерді классификациялау, дисперстік дәрежесі, фазалардың агрегаттық күйі, дисперсті фаза мен дисперсионды ортаның өзара әрекеттесу дәрежесі
3. Коллоидты жүйелердің кинетикалық агрегаттық тұрақтылығы. Диализ

№3 дәріс. Коллоидты жүйелердің молекулалы кинетикалық және реологиялық қасиеттері
1. Қос иондық электр қабаты
2. Мицелла құрылысы
3. Коллоидты жүйелердің кинетикалық қасиеттері
4. Коллоидты жүйелердің релогиялық қасиеттері
5. Коллоидты ерітінділердің тұрақтылығы

№ 4 дәріс Кинетикалық жүйелердің оптикалық қасиеттері
Жоспары:
1. Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттерінің ерекшеліктері
2. Коллоидты жүйелерді оптикалық әдістермен зерттеу

№5 дәріс Беттік құбылыс
Жоспары:
1. Сұйықтардың беттік керілісі
2. Беттік активті заттар
3. Адсорбция, абсорбция теориялары

№6 дәріс Коллоидты жүйелердің электрлік қасиеттері
Жоспары:
1. Электр қозғаушы күш потенциалдары

№7 дәріс Коллоидты ерітінділерді алу және тазалау әдістері
Жоспары:
1. Коллоидты жүйелерді конденсациялық әдіспен алу
2. Коллоидты әдістерді диспесті әдіспен алу
3. Коллоидты ерітінділерді тазалау әдістері

№8 дәріс Коллоидты жүйелердің коагуляциясы мен тұрақтылығы
Жоспары:
1. Гидрофобты зольдердің тұрақты түрлері. Седиментация және агрегаттық тұрықтылық
2. Коагуляция және тұрақтылық теориялары
3. Коагуляция туғызатын факторлар

№9 дәріс. Коллоидты жүйелердің кейбір топтары
Жоспары:
1. Беттік активті заттарға (БАЗ) далпы сипаттама және классификациясы
2. Микрогетерогенді жүйелер
3. Қатты зольдер
4. Көбіктер

№10 дәріс Жоғарғы молекулалы қосылыстар және олардың ерітінділері
Жоспары
1. Жоғары молекулалы қосылыстардың (ЖМҚ) қасиеттері және алынуы, қасиеттері
2. Седиментация және диффузия
3. ЖМҚ ерітінділерінің тұрақтылығы

Іздеу