Құрылыс зауытын жобалау (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

Кіріспе
1 Технологиялық бөлім
1.1 Құрылыс ауданының техникалық-экономикалық негіздеу
1.1.1 Құрылыс ауданының сипаттамасы
1.1.2 Шикізат базасы және энергия ресурстары
1.2 Шығарылған өнім номенклатурасы
1.3 Зауыттың құрамы
1.4 Зауыттың жұмыс режимі
1.5 Зауыттың өнімділігі
1.6 Шикізат және жартылай дайын өнімдер
1.6.1 Шикізат және жартылай дайын өнімдердің сипаттамасы
1.6.2 Бұйымдарды жасау режимдерін және параметрлерін таңдау
1.6.3 Бетонның құрамын есептеу мен таңдау және цементті
үнемдеу бойынша шаралар
1.7 Қоймаларды есептеу
1.7.1 Тұтқыр материалдар қоймасы
1.7.2 Толтырғыштар қоймасы
1.7.3 Арматуралар қоймасы
1.7.4 Дайын өнімдер қоймасы
1.8 Өндірістің технологиялық үрдісі
1.8.1 Өндірістің технологиялық сұлбасының сипаты
1.9 Негізгі технологиялық және көлік жабдықтарын есептеу
1.10 Энергетикалық ресурстарының қажеттіліктерін есептеу
1.11 Дайын өнімнің технологиялық үрдісін және сапасын
бақылау
1.12 Жылуылғалдылық өндеудің (ЖЫӨ) әдісін таңдау және
технологиялық будың шығыны
1.13 Ғылыми – зерттеу жұмыстарын еңгізу
1.13.1
2 Сәулет – құрылыс бөлімі
2.1 Көлемдік – жобалау шешімі
2.2 Өндірістік ғимараттың конструктивтік шешімі
2.3 Қосалқы ғимараттар
2.4 Басжоспардың сипаты
2.5 Санитарлы – техникалық және инженерлік жабдықтар
3 Құрамалы темірбетон зауыттарында басқару мен өндірістің
автоматизациясы
4 Еңбек қорғау
4.1 Өндірістік ортаның метеорологиялық параметрлері
4.2 Ауаның ластануын бақылау
4.3 Қауіптілік пен зиянкестіктің бақылау

4.4 Қауіптілік пен зиянкестіктің алдын алу шаралары

4.5 Құрылыс материалдар өнеркәсібінде технологиялық үрдістердің қауіпсіздігі

4.6 Өрт қауіпсіздігі
5 Экономикалық бөлім
5.1 Өнімнің өндірістік реализациясының жоспары
5.2 Бір тізімдік жұмыскердің жұмыс уақытының жылдық
балансы
5.3 Жұмыскерлердің саны және еңбекақы қорларының есебі
5.4 ИТЖ-дың, қызметшілердің, КҚП-дың және күзеттің саны
және еңбекақы қорларының есебі
5.5 Кәсіпорынның негізгі қорларының құнының есебі
5.6 Амортизациялық ақша аудару есебі
5.7 Өнімдердің өзқұнының калькуляциясы
5.7.1 Құрылғыларды қолданып ұстау және пайдалану бойынша
шығынның есебі
5.7.2 Цехтік шығындардың есебі
5.7.3 Жалпызауыттық шығындардың есебі
5.7.4 Шикізат пен материалдар қажеттілігінің және құнының
есебі
5.7.5 Энергия мен жанармай қажеттілігінің және құнының есебі
5.8 Тауарлық өнімдерінің өзқұнының калькуляциясы
5.9 Пайда мен рентабельділіктің есебі
5.10 Жобаланатын кәсіпорынның техникалық – экономикалық
көрсеткіштері
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


 

Іздеу