Тәуекел көрсеткіштері және оны бағалаудың әдістері (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе
1 Шығын және тәуекел түрлері
2 Тәуекелді зерттеу және бақылау
3 Бизнес ортаны болжаудың түрлері
4 Экономикалық кәсіпорыдардағы жоспарлық принциптері
5 Фирмаішілік жоспарлауды ұйымдастыру және оның мазмұны.
6 Тәуекел көрсеткіштері және оны бағалаудың әдістері
7 Инновациялық кәсіпорындарды ұйымдастыру формалары.
8 Фирма жоспарының жүйесі.
Қорытынды
Әдебиеттер


Кіріспе

 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы және кәсіпкерлік тәуекелдікті бағалаудағы алатын орны саралау мен ресурстардың мүмкін шығындарының болжамы.

 Айта кететін жайт, мында кәсіпкерлік қызметтегі масштаб пен мақсатталған жоспар ресурстарының шығындары емес, ойлаған ойыннан кәсіпкерліктің нақты барысының сол себепті ауытқыларының көріну, ықтимал, кездейсоқ, күтпеген шығындары мүмкін.

 Мақсатталған шаралар дамуының күтпеген вариантының осы немесе басқа да шығындарының мүмкіндігін бағалау үшін, алдымен кәсіпкерлікпен байланысты барлық шығындардың түрлерін, оларды есептеп, мүмкін өлшемдерін жоспарлауын білу керек.

 Болжамдау процесіндегі мүмкін шығындарды есептеу туралы айтқанда, бір жағдайда естен шығармау керек.

 Егер кездейсоқ шаралар кәсіпкерліктің соңғы қорытындыларына екі рет әсерін тигізеді, тәуекелді бағалау кезінде бірдей деңгейде екеуін де ескеру қажет. Басқаша айтқанда, суммалық мүмкін шығындарды анықтау кезінде есептелген шығындардан олардың жеңісін қамтамасыз етуін алып тастау керек.

 Кәсіпкерлік қызметте болатын шығындарды мақсатты түрде былай бөлінеді:

 - материалдық;

 - еңбектік;

 - қаржылық;

 - уақытты жоғалту;

 - шығындардың арнайы түрі.

 Материалдық шығындар түрі энергия, шикізат, өнім, мүлік, құрал-саймандардың тікелей шығындарынан немесе кәсіпкерлік жобамен қарастырылмаған қосымша шығындардан көрінеді. Осы айтылған әрбір шығындар түріне өз бірліктерін өлшеу қолданылады.

 Материалдық шығындарды өлшеу үшін материалдық ресурстар түр санымен, яғни, көлемнің, ауданның, салмақтың физикалық бірлігімен өлшеу табиғи.

 Бірақта әртүрлі бірлікпен өлшенетін шығындарды біріктіріп және оларды бір өлшеммен көрсету мүмкін емес. Килограммен метрді қосуға болмайды. Сондықтан да, ақша бірліктеріндегі құндылық жағдай шығындарын есептеу практикалық мүмкін емес. Бұл үшін физикалық өлшемдегі шығындар құн бірлігіне сәйкес, материалдық ресурстарды көбейту арқылы құнды өлшеуге көшіріледі.

Іздеу