Қазіргі замандағы ақпаратты криптографиялық қорғау әдістеріне талдау жүргізу (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ ............................................................3
1.ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ ........ 6
1.1 Ақпаратты криптографиялық қорғау. Криптоанализ .......................... 6
1.2 Криптографияның математикалық негіздері ....................................... 10
1.3 Криптографияның негізгі шифрлеу алгоритмдері. Симметриялық шифрлеу алгоритмдері ............................................................................. 16
1.3.1 Ашық кілтті криптография .................................................................. 20
1.4 Кездейсоқ сандардың криптографиялық генераторлары. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғау .................. 23
1.5 Детерминделген хаос .............................................................................. 27
1.5.1 Криптография және хаос ..................................................................... 30
1.5.2 Криптография мен хаостық динамиканың өзара байланысы .......... 33
1.5.3 Хаос және псевдохаос .......................................................................... 38
1.5.4 Толқымалы үтірі бар математика негізіндегі псевдохаос ................
39
2. “КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ АҚПАРАТТЫ ХАОСТЫҚ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ ” ПРОГРАММАЛЫҚ ҚОСЫМШАСЫН ҚҰРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕЛУІ ............ 42
2.1 Программалық өнімді құруға кететін шығынды анықтау .................. 42
2.2 Ақпаратты криптографиялық қорғау программасын қолданудың экономикалық тиімділігі .............. 47

2.2.1 Программалық қосымшаны енгізуге кететін шығындар ................ 47
2.2.2 Ақпаратты криптографиялық қорғау программасын қолданудың экономикалық тиімділігі .................... 47
3.ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ .........................49
ҚОРЫТЫНДЫ ......................................79
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..................................................80
ҚОСЫМША .......................................... 82


Дипломдық жұмыстың өзектілігі: криптографиялық әдістер  мен криптоанализдің көптеген түрлері шығып жатыр. Олардың криптотұрақтылық пен өнімділік сияқты талаптары әрдайым өсіп келеді. Соған байланысты соңғы жылдары сызықсыз, соның ішінде ақпаратты қорғауға хаостық динамиканы қолдану мәселелері қызығушылық туғызады. Бұл дипломдық жұмысымда «детерминирленген хаос» негізінде жасалған кездейсоқ сандар генераторымен ақпарат элементтерін кодтау арқылы ақпаратты қорғаудың жаңа әдісінің программалық қосымшасы жүзеге асырылады. Берілген әдіспен алынған тізбектердің басқа алгоритмдерден артықшылығы – алынатын мәліметтердің апериодтылығы, олардың болжамсыздығы және бүкіл интервалда біркелкі орналасуы.  

Дипломдық жұмыстың мақсаты: жүргізіліп отырылған жұмыстың негізгі мақсаты ақпаратты байланыс каналдары беру барысында, ақпаратты сақтау құрылғыларында сақтау барысында сырт көзден қорғау үшін қарастырылып отырылған жаңа криптографиялық әдісті комплекстік зерттеу, және бұл әдіспен шифрлеуді тәжірибелік түрде жүзеге асыру. 

Дипломдық жұмыстың міндеттері: құпия ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуүшін бағдарламаларды пайдаланудың:

  1. рұқсатсыз қатынаудан ақпаратты қорғау;
  2. көшіруден бағдарламаны қорғау;
  3. вирустан бағдарламаны қорғау;
  4. вирустан ақпаратты қорғау;
  5. байланыс арналарын бағдарламалық қорғау.

Іздеу