Информатика пәнінің басқа пәндермен байланысы (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ.........................................................................................3
1 ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ..........................................6
1.1 Пәндерді оқытудағы ақпараттық технологияларға қойылатын талаптар.......................................................7
1.2 Пәнді оқытуда қолданылатын интерактивтi технологияның жаңа формалары........................................8
1.3 Пән мұғалімдерінің жаңа технологиямен жұмыс істеу жолдары........ 11
1.4 Компьютерлік оқу құралын сабақтарда пайдаланудың тиімділігі.....14
2 ИНФОРМАТИКА ПӘНІН – БАСҚА ПӘНДЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫРЫП ОҚЫТУ................................................................ 21
2.1 Информатиканы орта мектепте оқыту әдістемесі................................. 26
2.2 Информатиканың жаратылыстану пәндерімен байланысы................ 34
2.3 Информатиканың қоғамдық пәндермен байланысы............................. 38
2.4 Информатиканың тілдік пәндермен байланысы.................................... 43
2.5 Компьютерді қолдану арқылы бастауыш сынып оқушыларына білім беру………………………52
3 ОРТА МЕКТЕПТЕ САБАҚТА ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ................................ 58
3.1 Информатика пәнінің пәнаралық байланыс негіздерін ұйымдастыру…………………………………………………………..... 59
3.2 Дербес Компьютер көмегімен сабақтарды өткізу………………….....63
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................... 80
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………….... 82


Тақырыптың өзектілігі: Жалпы білім беретін орта мектепте информатика пәнінің мүмкіндіктерін пән аралық байланысты оқыту өзекті болып табылады.

  - ситуациялық тапсырмалар арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру;

- ойын элементтері арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру;

- жаңа иновациялық технологияларды сабақта;

- информатика пәнін басқа пәндермен байланыстырып оқушылардың білімін есепке алу, сабақтарын өткізу;

Дипломдық жобаның мақсаты: Жалпы білім беретін орта мектепте информатика пәнінің мүмкіндіктері арқылы пән аралық байланысты орнату.

Дипломдық жұмыстың міндеті:

Осы мақсатқа жету және ұсынылған болжамның дұрыстығын тексеру үшін мынандай зерттеу міндеттері анықталды:

  • зерттеу тақырыбы бойынша психологиялық – педагогикалық, әдістемелік, ғылыми көпшілік әдебиеттерге талдау жасау ;
  • оқытуда пиза тапсырмаларын пайдалану арқылы оқушыларының информатикаға қызығушылығын арттырудың әдістемелік негізін айқындау ;
  • информатикалық тараулар мен тақырыптар жүйесіне, мәніне, мазмұнына талдау жасау және оларды оқыту жолдарын жетілдіру шараларын қарастыру;
  • қызығушылықты арттыру  әдістемесін жасау және оның тиімділігін тәжірибелік – эксперименттік жұмыс барысында тексеру ;
  • зерттеу мәселесі бойынша әдістемелік ұсыныстар даярлау;

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңызы:

           Информатика пәніне оқушылардың қызығушылығын арттыруға қойылатын талаптар мен критерийлер жасалды;

Жұмыстың методологиялық базасы: Институтыттың мультемедиялық аудиториялық кешені, информатика кафедрасының әдістемелік кабинеті. 

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: Орта мектеп оқушыларына информатика пәнінің басқа да пәндермен байланысынтырып оқытуды ұйымдастыру.

Дипломдық жобаның құрылымы: Дипломдық жоба кіріспеден, үш тараудан, қорытынды мен қосымшалары, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Іздеу