Арнаулы және кәсіптік білім беру орындарында физикалық құбылыстарға арналған модельдеу бағдарламасын жасау (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа))

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 6
1 ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Модельдеудің түрлері және қасиеттері 15
1.2Ақпараттық модель 24
1.3 Компьютерлік математикалық модельдеу кезеңдері
мен мақсаттары 28

2 АРНАУЛЫ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ОРЫНДАРЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРҒА АРНАЛҒАН МОДЕЛЬДЕУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАСАУ
2.1 Экoнoмикалық пpoцecтepдi мoдeльдeу 34
2.2.Бағдарламаның жазылу тілі 42
2.3 Бағдарламаны қолдану әдістемесі 52

ҚОРЫТЫНДЫ 66

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ 69


 

Іздеу