Білім жүйесіндегі жергілікті есептеу желісін құру және жобалау әдістемесі (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ................................................................................................................

1 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕРДІ ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Желілерді құрудың принциптеріне шолу жасау........................................
1.2 Компьютерлердің байланысу деңгейлері және желідегі мәлімет тасу хаттамалары.....
1.3 Желілік технологиялар..................................................................................
1.4 DNS жəне DHCP-серверлері.........................................................................
1.5 Желінің техникалық қамтамасыздандырылуы...........................................
1.6 Желіге қойылатын талаптар..........................................................................

2 БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ЕСЕПТЕУ ЖЕЛІСІН ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Желіні жобалаудың бастапқы кезеңдері және әдістемесі..........................
2.2 Компьютерлік желілерді құруға арналған әдістемелік нұсқаулар............
2.3 NetCracker ортасында желіні жобалау және құру.......................................

ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ........................................


 

Іздеу