Орта мектептегі білім алушылардың өз бетінше жұмыс істеуінде электронды оқыту кешенін қолдану әдістемесі (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ...................................................................................................................
1 МЕКТЕПТЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ КЕШЕНДЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ИНФОРМАТИКАНЫ МЕҢГЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ӨЗІНДІК ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Ортадан кейінгі білім беруде информатиканы оқыту процесін ақпараттандыру күйі мен тенденциялары ...........................................................
1.2 Мектепте білім алушылардың өздік қызметін белсендіру саласындағы педагогикалық зерттеулер..................................................................................
1.3 Информатиканы оқытудың ақпараттандырылуының мектепте білім алушылардың дербес танымдық қызметіне ықпалы..........................................

2 ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕРБЕС ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗМЕТІН БЕЛСЕНДІРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ КЕШЕНДЕРІН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Жобалық технология құралдары арқылы төменгі сынып оқушыларының дербестігін дамыту.................................................................................................
2.2 Мектепте білім алушылардың электрондық оқыту кешені жағдайларында дербес танымдық қызметке дайындығын арттыру. ................
2.3 Мектепте білім алушылардың дербес танымдық қызметін белсендірудің әдістемелік тәсілдері.........................................................................
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ..........................................


 

Іздеу