Мектепті профильдеу барысында информатика курсындағы үш өлшемді компьютерлік модельдеуді оқытудың әдістемесін жобалау (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ...............................................................................................................

1 ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДАҒЫ ҮШ ӨЛШЕМДІ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Зерттеу тақырыбына байланысты негізгі анықтамалар мен ұғымдар..................................................
1.2 Үш өлшемді компьютерлік модельдеуді оқыту әдістемесінің теориялық мазмұны..............................

2 ҮШ ӨЛШЕМДІ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Компьютерлік модельдеуді іске асыруға арналған оқу құралдары мен формалары және әдістері...........................
2.2 Үш өлшемді компьютерлік модельдеу бөлімін оқытуға қатысты әдістемелік нұсқаулықтар........................

3 ҮШ ӨЛШЕМДІ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУДІ ОҚЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮРГІЗІЛГЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭКСПЕРИМЕНТ
3.1 Эксперименттің жүргізілу кезеңдері мен міндеттері.................................
3.2 Эксперименттің іздестіру және констатациялаушы кезеңі.......................
3.3 Эксперименттің қалыптастырушы кезеңі.................................................

ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ........................................


 

Іздеу