Жобалық-рекурсивтік оқыту негізінде болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби бағдарланған пәндік даярлаудың әдістемесі (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ.......................................................................................................................6

1 БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ БАҒДАРЛЫ ПӘНДІК ДАЙЫНДЫҚТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАР
1.1 Оқытушының кәсіби дайындығы туралы түсінік және кәсіби-педагогикалық мәдениеттің құрылымы............................................................................................11
1.2 Болашақ информатика мұғалімдерін пәндік дайындау барысында олардың кәсіби даярлығын қалыптастыру ерекшеліктері...................................................20
1.3 Жобалық-рекурсивтік оқыту негізінде болашақ информатика мұғалімдерін пәндік даярлаудың әдістемесі...............................................................24

2 ЖОБАЛЫҚ-РЕКУРСИВТІК ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ БАҒДАРЛАНҒАН ПӘНДІК ДАЯРЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНЫНДА ҚҰРАСТЫРУ
2.1 Жобалық-рекурсивтік оқыту негізінде болашақ информатика мұғалімдерін кәсіби бағдарланған пәндік даярлаудың әдістемесін құрастырудың педагогикалық-ұйымдастыру шарттары..........................................34
2.2 Болашақ информатика мұғалімдерін жобалық-рекурсивтік оқыту негізінде кәсіби бағытталған пәндік даярлаудың әдістемесі.................................................37
2.3 Педагогикалық тәжірибе және оның нәтижелері.............................................44

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................66

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ.............................................68


 

Іздеу