Интерактивті әдістерді оқу үрдісінде қолданудың әдістемелік негіздері (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ ...............................................................................................................

1 ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ИНТЕРАКТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
1.1 Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жоспарының орындалуының талдау ......................
1.2 Оқытудың интерактивті технологияларының ұйымдастыру түрлерін қалыптастыру .....................................................
1.3 Белсенді оқыту және оның пайда болу тарихы ..........................................
1.4 Белсенді түрдегі оқу процесінің құрылу принциптері ...............................

2 ИНТЕРАКТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
2.1 Білім беру саласындағы педагогикалық технология .................................
2.2 Интерактивті технологиялар мен әдістері ..................................................
2.3 Интерактивті оқытудың түрлерін классификациялау ................................

3 ИНТЕРАКТИВТІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
3.1 Заманауи кезеңде білімді дамытудағы интерактивті әдістердің рөлі ......
3.2 Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың ерекшеліктері ..........................
3.3 Интерактивті электрондық оқу-әдістемелік кешеннің жасалуы ...............

ҚОРЫТЫНДЫ ………………………………………………………………....

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ ………………….........

Іздеу