ЖОО оқытушысының жеке білім беру ортасын құрудың теориялық негіздері және әдістемесі (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ........................................................................................................................7

1 ЖОО ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН ҚҰРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Жеке білім беру ортасы.......................................................................................11
1.2 Оқытушының жеке білім беру ортасының құрылымы және функциялары..18
1.3 Әлеуметтік медиа қызметтерін білім беруде қолдану.....................................26

2 ЖОО ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН ҚҰРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Оқытушының жеке білім беру ортасын құрудың ерекшеліктері...................32
2.2 Жеке білім беру ортасының құрамындағы педагогтың электрондық оқыту әдістемелік кешені............37
2.3 ЖОО оқытушысының жеке білім беру ортасын құру.....................................56

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................63

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ.............................................67


 

Іздеу