Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (информатиканы оқыту мысалында) (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ..................................................................................................... 6

1 ИНТЕРАКТИВТІ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК

БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖАСАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ
1.1 Әдістеме және оқыту технологиясы............................................................. 10
1.2 Интерактивті тапсырмаларды жасақтаудың технологиясы....................... 11
1.3 HTML – гипермәтін белгілеу тілі................................................…….......... 13
1.4 CSS – стильдің каскадты кестелері............................................................... 15
1.5 JavaScript бағдарламалау тілі......................................................................... 16
1.6 AngularJS фреймворгі..................................................................................... 20
1.7 Web бағдарламалау тілдері, олардың түрлері және қасиеттері.................. 22

2 ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН 5 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ИНТЕРАКТИВТІ ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІН ЖАСАУ
2.1 Электрондық оқулық және оларға қойылатын талаптар............................ 31
2.2 Негізгі мектепте ашық интерактивті тапсырмаларды қолдану................. 34
2.3 HTML-де интерактивті тапсырмалар жасаудың практикалық негіздері.. 49
2.4 Мектепте білім алушылардың ашық интерактивті тапсырмаларды қолдану арқылы білім сапасын арттыру.........................60

ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................. 72

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ........................................... 74Іздеу