ЖОО – да бұлттық шешімдерді қолданудың әдістемелік негіздері (Зерттеу жұмысы / Исследовательская работа)

КІРІСПЕ.................................................................................................................... 6

1 БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ БҰЛТТЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Бұлттық технологиялардың шығу тарихы...................................................... 8
1.2 Бұлтты есептеулердің классификациясы........................................................ 11
1.3 Бұлттық шешімдерді ЖОО-а ендіру жағдайына талдау жасау.................... 17
1.4 Бұлттық шешімдерді қолданудың мүмкіндіктері мен моделі..................... 21
1.5 Дайын бұлттық қызметтер................................................................................ 24
1.6 Веб-сервер. XAMPP және Open Server веб-серверлері ................................ 31
2 2 БҰЛТТЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ҚОЛДАНУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

2.1 XAMPP веб-серверін орнату әдістері............................................................ 36
2.2 Бағдарламалық ортаны веб-серверге орналастыру әдісі............................... 41
2.3 Enucloud.kz бұлт ортасымен жұмыс істеу жолдары...................................... 50
2.4 Бұлттық шешімдер бойынша электронды оқу құралын жасау................... 58
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................ 65
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІНІҢ ТІЗІМІ......................................... 68

Іздеу