Математика пәнін басқа пәндермен байланысын арттыру мәселелері (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ ....................................................................................................................3
I. Негізгі бөлім
1. МАТЕМАТИКА КУРСЫН ОҚЫТУДА ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ МАҢЫЗЫ
1.1. Математиканы оқытудың мәселелері…………………………..………6
1.2. Ғылыми таным әдістері арқылы математиканы оқытуды қалыптастыру ..18
1.3. Математиканы оқыту барысында тарихи материалдарды қолдану…..24
1.4. Математика курсын оқытулағы логикалық байланыстар.............................27
1.5. Математика және информатика курстарының пәнаралық өзара байланысы ...32
1.6. Математика және физика арасындағы пәнаралық байланыстарды орнықтыру ..............37
2. МАТЕМАТИКАДА ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ФОРМАЛАРЫ
2.1. Математикалық анализ курсында тарихи мәселелерді қолдану.................41
2.2. Функцияларды оқыту арқылы пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру..46
2.3. Дифференциалдық теңдеулерді биологиялық процесте қолдану................52
2.4. Математика мен геометрияның жүйелі курстары арасындағы сабақтастық.....56
2.5. Математика мен география арасындағы байланыс......................................62.
II. Эксперименттік бөлім........................................................................................66
ҚОРЫТЫНДЫ .......................................................................................................73
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.........................................................................76


Тақырыптың өзектілігі:

Математикалық курстарды оқытудың кәсіби-педагогикалық бағдарын күшейтудің және математика мұғалімдерінің сапасын арттырудың өте маңызды жолдарының бірі- оқу процесінде математика пәнін басқа пәндермен байланыстарын арттыру мәселесі маңызды роль атқарады.

Диплом жұмыстың мақсаты:

Пәнаралық байланыстар болашақ мұғалімдерді ғылымның әртүрлі шеңберіндегі зерттеулерімен және оқу жұмыстарының, сол сияқты танымның жалпы әдістерімен қаруландыру, мектеп пәндерімен оған жақын (шектес) курстардың негізгі идеяларына, мектеп білімдерінің жиынтығына тұтас көзқарастарды қамтамасыз ету, математиканы оқытуда орта мектепте және педагогикалық жоғары оқу орындарында оқу процесінде пәнаралық байланыстар орнату, пәнді оқытуда теорияда алған білімдерін практикада жүзеге асыру, тәрбиелеу және дамыту функцияларын атқара отырып жалпы педагогикалық мәнге ие болу болып табылады.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: Математика пәнін оқытуда пәнаралық байланысты  практикада  жүзеге асыру.

Мәселенің зерттелу деңгейі:

Жалпы білім беретін орта мектептегі математика курсын оқытудың мәселері, математиканы оқытуда тарихи материалдарды қолдану,  математиканың информатика және физика пәндерімен өзара байланысты  арттыру,  жоғары оқу орындарында оқытылатын математика курсының пәнаралық байлансыны жүзеге асыру формаларын және сонымен қатар математиканың ішкі байланысын жетілдіру жолдарын зерттеу болып табылады

Диплом жұмысының құрылымы: Кіріспе, 2 тараудан, эксперименттік бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланған дерек көздерінен тұрады. 

Кіріспеде дипломдық жұмыстың мақсаты, практикалық маңыздылығы, тақырыптың өзектілігі көрсетілген. 1 тарауда математика курсын оқытуда  пәнаралық байланыстың маңызы қарастырылған. 2 тарауда Математикада пәнаралық байланысты жүзеге асырудың формалары жеке қарастырылды.

Іздеу