Жазықтықтағы есептерді координаталар әдісі бойынша шығару жолдары (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ.............................................................................................................3
1. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. ГЕОМЕТРИЯ ҰҒЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫ.............6
1.1. Алғашқы геометрияның ұғымдары. ........................................................6
1.2. Декарттық аналитикалық геометриясы....................................................9
2. КООРДИНАТ ӘДІСІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ ..................15
2.1. Тік бұрышты координат жүйесі..............................................................15
2.2. Түзу мен олардың жазықтықта орналасуы.............................................21
2.3. Екінші ретті қисықтар түрлері ................................................................29
3. ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
КООРДИНАТАЛАР ӘДІСІ БОЙЫНША ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Нүктенің координаталарын табуға мысал есептер............................... 36
3.2. Түзу мен олардың жазықтықта орналасуына мысал есептер...............38
3.3. Екінші ретті қисықтардың практикада қолданылуы.............................43
3.4.Үшбұрыштың ауданын төбелерінің координаталары бойынша табу...45
3.5. Кеңістіктегі декарттық координаттарды енгізу ………………...........48
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................52
ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІ..............................................................54


Тақырыптың өзектілігі:

Координат ұғымы орта мектептің оқулығында оқытылады. Геометрия  курсында координат әдісін қолдануға уақыт көп бөлінбейді. Математика мұғалімі математиканы оқытудың жалпы заңдылықтарын,  әдістемелік зерттеулерді, оқытудың  әр түрлі  әдіс-тәсілдерін, есептер шығаруда қолдана білуді қажет етеді.  Есептерді шығаруда координата әдісті қолдану тақырыптың өзекті мәселесі болып отыр.

Диплом жұмысының мақсаты:

Математика курсындағы есептерді шығаруда координат әдісін пайдаланып шешудің әдіс - тәсілдерін үйрету.

Теориялық білімді практикамен байланыстыра отырып, жандандыру арқылы қазіргі талаптарға сай жоғары оқу орнына түсуге талапкерлердің  білім сапасын жақсарту  жолдарын қарастыру.

Дипломдық жұмыстың міндеттері:

  • координат әдісі мен векторлық әдісі арасындағы байланысты зерттеу;
  • координат әдісін нақтылы теорияға сүйене отырып, есептер шығару барысында дәлелдеу

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: Математика курсы бойынша алған теориялық білімін, дағдыларын  қалыптастыру  және өз бетімен алған білімін практикада тиімді пайдалану.

Мәселенін зерттелу деңгейі:

Координата әдіс арқылы есептерді практика барысында шешу жолдары болып табылады. Нүктенің координаталарын, екінші ретті қисықтардың практикада қолданылуын, кеңістіктегі декарттық координаттарды енгізу және коодинаталардың математикада қолданыстарын зерттеу.

 

Іздеу