Жаратылыстану бағытындағы математиканың алатын орны (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ...................................................................................................................3
1 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫНА ШОЛУ.........8
1.1 Ғылымның басталу мәселелері.............................8
1.2 Математиканы оқытудағы пәнаралық байланыстардың маңызына қысқаша сипаттама..................17
2 ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БАҒЫТЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКАНЫҢ РОЛІ.........24
2.1 Жаратылыстану математикасы арқылы оқушылардың ізденімпаздығын дамыту............38
2.2 Жаратылыстану математика..........48
2.3 Жаратылыстану бағытындағы математикаға оқытудың эмпирикалыҚ технологиясы...........57
3 ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНА ШОЛУ...............................62
3.1 Модульдік оқытудың жетістіктері..................................................................62
3.2 Инновациялық әдістердің ыңғайлылығы.......................................................73
3.3 Ұжымдық оқытудың тиімділігі.......................................................................76
Қорытынды..............................................................................................................87
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі..........................................................................89
1-ҚОСЫМША - Комплекс сан ұғымы. Комплекс сандарға амалдар қолдану.....91
2-ҚОСЫМША – Көпмүше және оларға амалдар қолдану..................................93


Дипломдық жұмыстың өзектілігі Жаратылыстану бағыты бойынша математиканы оқыту арқылы, оқытудың жаңа инновациялық әдістерін пайдаланып, оқушылардың білім сапасын арттыру және олардың білім алу процесін тереңдету.

Ғылыми жаңашылдығы Математика курсын оқытуда жалпыға бірдей жоғары білім беруде оқу процесін жақсарту негізінде математиканы оқытудың жаңа инновациялық технологияларын жүзеге асыру барысында жеке тұлғаның математикаға деген қызығушылықтарын, білім білік дағдысын қалыптастыру.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы Математика курсын оқытуда оқушылардың білім, білік қабілетін дамытуда оқушылардың жаңа инновациялық технологияларға байланысты өз алған теориялық білімдерін практикада жүзеге асыру.

Қазіргі уақыттағы жағдайы Бұл материал жоғарғы оқу орнына түсуші талапкерлердің өздігінен дайындалуына, оқушылардың білігі мен дағдысын қалыптастыруына және жаратылыстану бағыты оқушылардың білім сапасын көтеруіне мүмкіндік береді.

Дипломдық жұмыстың мақсаты Жаратылыстану бағыты бойынша математиканы оқыту арқылы оқушыларды оқытудың жаңа инновациялық әдістерін үйрету,  қазіргі жаңа заман талабына сай мамандар дайындау және олардың білім алу процесін тереңдету.

Дипломдық жұмыстың міндеттері

  • жаратылыстану ғылымы туралы түсінік беру;
  • математиканың жаратылыстану ғылымдары жүйесіндегі орнын анықтау;
  • басқа пәндермен байланысына сипаттама беру;
  • жаратылыстану бағытындағы математиканы оқыту технологияларына шолу жасау.

Жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздері Студенттердің танымдық қызығушылығын дамытуға қажетті білім мен білікке қойылатын талаптар нақтыланды, оларға сәйкес жаратылыстану бағытындағы  практикалық есептерді шығару әдістемесі көрсетілген.

Жұмыстың зерттеу обьектісі Жаратылыстану бағытындағы математика мәселелерін терең зерттеп, тиімді жолдарын және кейбір жаңа инновациялық басты  әдістерін қарастыру.

Іздеу