Математикада векторлық әдісті пайдаланып есептерді шешу жолдары (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ ...................................................................................................3
1. МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ВЕКТОРЛЫҚ АЛГЕБРАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ......6
1.1. Математиканы оқыту және оның ғылыми-жаратылыстық білім беруде алатын орны.............6
1.2. Векторлар туралы жалпылама түсінік ............................................................9
1.3. Векторды базис бойынша жіктеу. Вектордың координаттары....................15
2. МАТЕМАТИКАДА ВЕКТОРЛЫҚ ӘДІСТІ ПАЙДАЛАНЫП ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУДІҢ АЛУАН ТҮРЛІЛІГІ .....18
2.1. Бағытты кесінділер мен параллель көшіруге берілетін есептерді шешу...18
2.2. Айқас түзулердің арақашықтығымен бұрышын анықтауда векторлық тәсілді қолдану .....22
2.3. Жазықтықтағы векторлар қолданылатын есептерді шешу..........................32
2.4. Геометриялық және тригонометриялық теңсіздіктерді векторлық әдісті пайдаланып дәлелдеу..........38
2.5. Бірқатар векторлық тендіктің және оларды геометриялық есептер шығаруға қолдану........48
ҚОРЫТЫНДЫ ....................................................................................................... 53
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІ...............................................................55


Тақырыптың өзектілігі: Вектор ұғымы орта мектептің геометрия оқулығында 9-10 сыныптарда оқытылады. Геометрия  курсында векторлар тақырыбына аз уақыт беріледі.  Болашақ математика мұғалімі математиканы оқытудың жалпы заңдылықтарын,  әдістемелік зерттеулерді, оқытудың  әр түрлі  әдіс-тәсілдерін, есептер шығаруда қолдана білуді қажет етеді.  Есептерді шығаруда векторлық әдісті қолдану тақырыптың өзекті мәселесі болып отыр.

Диплом жұмысының мақсаты: Математика курсындағы  есептерді шығаруда векторлық әдісті пайдаланып шешудің әдіс - тәсілдерін үйрету.

Оқушылардың теорияда алған білімдерін,  ақыл-ой белсенділігін, шығармашылық қабілеттерін, дағдыларын  қалыптастыру  және ойлау қабілеттерін дамыту.

Дипломдық жұмыстың міндеттері:

  • векторлық әдіс пен координат әдісі арасындағы байланысты зерттеу;
  • векторлық әдісті нақтылы теорияға сүйене отырып, есептер шығару барысында дәлелдеу;

Жұмыстың методологиялдық  базасы: Математика, физика және информатика, кафедрасының оқу әдістемелік кабинеті.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: Оқушыларды математика курсы бойынша алған теориялық білімін, дағдыларын  қалыптастыру  және өз бетімен алған білімін практикада тиімді пайдалану.

Мәселенін зерттелу деңгейі:

Векторлық әдіс арқылы есептерді практика барысында шешу жолдары болып табылады. Геометриялық және тригонометриялық теңсіздіктерді векторлық әдісті пайдаланып дәлелдеу және вектордың математикада қолданыстарын зерттеу.

 

Іздеу