Мектеп курсындағы логарифмдік теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешу әдістері (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ ….............................................................................................................3
І тарау. ЛОГАРИФМДІК ФУНКЦИЯНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ.......................... 7
1.1. Логарифмдік функция туралы түсінік ..........................................................7
1.1.1. Натурал және ондық логарифмдер ..........................................................13
1.2. Логарифмдер және олардың қасиеттері ......................................................18
1.3. Логарифмдік функцияның туындысы..........................................................25
1.4. Логарифмдерді кейбір тамаша шекте қолдану............................................28
ІІ тарау.
2. ЛОГАРИФМДІК ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ШЕШУДІҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ........31
2.1. Логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу.......................................31
2.2. Логарифмдік теңдеулерді құрастыру............................................................39
2.3. Логарифмдік теңдеулерді алмастыру әдісімен шешу..................................45
2.4. Логарифмдік теңдеулерді интервалдар әдісімен шешу...............................49
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................54
ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕК КӨЗДЕРІ................................................................... 56


Тақырыптың өзектілігі: Логарифм ұғымы мектеп курысында 10-11 шы сыныптарда оқытылады, логарифмның өзектілігі күрделі алгебралық  теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешкенде маңызды роль атқарады.

Диплом жұмысының мақсаты: Мектеп курсындағы  логарифмдік теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудің әдіс - тәсілдерін үйрету. Оқушылардың теорияда алған білімдерін,  дағдыларын  қалыптастыру  және ойлау қабілеттерін дамыту.

Жұмыстың практикалық маңыздылығы: Оқушыларды математика пәні бойынша алған теориялық білімін, дағдыларын  қалыптастыру  және өз бетімен алған білімін практикада тиімді пайдалану.

Мәселенін зерттелу деңгейі: Логарифмдік теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудің әдіс тәсілдерін көрсету. Мектепте оқушылардың  логикалық ойлау қабілетін дамытатындай  логарифмдік теңдеулер мен теңдеулер жүйесін құру. Математика ғылымының белгілі бір даму дәрежесіне лайық қоғамның алға қойған мақсаттарына сай математиканы оқытудың заңдылықтарын зерттеу.

Диплом жұмысының құрылымы:

Бұл дипломдық жұмыс кіріспеден, 2 тараудан және қорытынды, пайдаланылған дерек көздерінен тұрады.

1 тарау логарифмдік функция, натурал логарифмдер және  ондық логарифмдер және олардың қасиеттері, туындысы, шектерде қолданылуынан құралады. 

2 тарау  логарифмдік теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудің әдіс тәсілдерінен тұрады.

Іздеу