Математиканы оқыту әдістемесі (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

КІРІСПЕ .......................................................................................................3

І. МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1.1 Математиканы оқыту және ұлттық дүниетаным............................................7

1.2 Математиканы оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты және оқыту әдістері......12

1.3 Жалпы білім беретін мектептерде математиканы оқытудың маңызы.........28

1.4 Математиканы оқытудағы ғылыми таным әдістері.......................................30

1.5 Математиканы оқыту процесіндегі пәнаралық байланыс.............................42

ІІ. МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ...50

2.1 Математикалық білімді ұйымдастыру.............................................................54

2.2 Математиканы тереңдете оқыту мәселелері. ..................................................65

2.3 Оқушылардың ойлау қабілетін жетілдірудегі есептің маңызы.....................72

2.4 Математиканы оқытуда жаңа технологияларды қолдану..............................84

2.5 Математика сабақтарында оқушылардың шығармашылық ..........................
қабілетін қалыптастыру...........................................................................................89

2.6 Мұғалімнің әдістемелік білігі...........................................................................92

ҚОРЫТЫНДЫ…......................................................................................................95

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ .............................................................98


Математиканы оқыту әдістері:

 1. Математиканы оқытудың негізгі дидактикалық принциптері;
 2. Эвристикалық әдіс;
 3. Оқытудың дәстүрлі әдістері;
 4. Бағдарламалық оқыту әдістері;
 5. Практикалық және зертханалық жұмыстар;
 6. Проблемалап оқыту;
 7. Оқушылардың өздік жұмыстары.

Математиканы оқыту әдістемесінің ғылыми таным әдістері:

 1. Бақылау және эксперимент;
 2. Салыстыру;
 3. Анализ және синтез;
 4. Жалпылау және нақтылау;
 5. Аналогия және модельдеу;
 6. Индукция және дедукция;
 7. Абстракциялау.

Тақырыптың  өзектілігі:

Математиканы оқыту әдістемесін толық қарастыру арқылы математиканы оқытудың өзекті мәселелерін, тереңдете оқыту мәселелерін, оқыту әдістерін, жаңа технологияны меңгеру әдістерін  нақты ашып көрсету.

Практикалық маңыздылығы: Оқушыларға математиканы оқыта отырып, оларға математиканы оқыту әдіс-тәсілдерін, жаңа технологияны меңгеру жолдарын, сабақта көрнекі құрал жабдықтарды қолдану тәсілдерін меңгерту.

Қазіргі ахуалы: Қазіргі таңда Жоғарғы оқу орындарында, мектептерде осы математиканы оқыту әдістемесін оқыту басты мәселелердің бірі болып отыр, өйткені тек осы пәнді оқи отырып қана біз болашақта жақсы ұстаз ала аламыз. Бұл пәннің негізі міндеттерінің бірі  оқушыларға математиканы оқыту әдсітерін, жаңа технологияны меңгеру жолдарын, көрнекіліктерді қолдану тиәсілдерін үйрету болып табылады.Осы пәнді дұрыстап оқыта отырып қана біз білімді де саналы ұрпақ ала аламыз.

 Дипломдық жұмыстың мақсаты:

- Математиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселерімен таныстыру (Математиканы оқытудың әдістері, ғылыми таным әдістері,математиканың оқыту әдістемесінің маңызы,міндеттері және мақсаты, пәнаралық байланыс).

- Математиканы оқыту әдістемесінің өзекті мәселелерімен таныстыру (Жаңа технологиялардың қолдану мүмкіндігі, тереңдетіп оқыту мәселелері, математиканы оқытуда есептің рөлі, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту). 

Дипломдық жұмыстың міндеті:

 • Әлемдік білім теңсіздігіне шығуда техникалық бағыттағы ғылым салаларын дамыту, әсіресе математиканың оқыту сапасын көтеру кезек күттірмейтін міндет болып табылады;
 • Математиканы оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін қалыптастырып, ізденпаздыққа баулу.
 • Математиканы оқытуда оқушыларды жан-жақты дамыту тұрғысынан қалыптастыру.
 • Математиканы оқыту әдістерін айқындау.
 • Математика сабағында жаңа технологияларды меңгеру жолдарын көрсету.
 • Оқушылардың инновациялық технологияларды қолдануы;
 • Сабақ уақытын тиімді пайдалану;
 • Мұғалім мен оқушылардың еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру.

Зерттеу обьектісі:  Математиканы оқыту әдістемесінің шығу тарихы, өзекті мәселелері, тереңдете оқыту мәселелері, қолданатын әдістер.

Іздеу