Предикаттар алгебрасының математикалық теориясында қолданылуы (Дипломдық жұмыс / Дипломная работа)

Кіріспе.....................................................................................3
1. Предикаттар логикасының математикалық есептемесінің формулалары
1.1 Предикаттар логикасының алгебрасы .....................................7
1.2 Предикаттар логикасының математикалық есептемесі ............................... 28
1.3 Жалпымәнділік және теңмағыналы формулалар мен теңмағыналы түрлендірулер...................33
1.4 Предикаттар есептемесінің аксиоматикалық теоремаларының бастамалары ........................42
1.5 Предикаттар есептемесіндегі ойқорыту және формула қорыту әдістері мен ережелері.....................57
2. Математикалық логиканы стандартты емес предикаттық есептерде қолдану
2.1 Келтірілген қалыпты формалар .......................................................................72
2.2 Кейбір математикалық сөйлемдердің предикаттар тілінде жазылуы .........73
Қорытынды...............................................................................................................77
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...........................................................................78
Қосымша
Предикаттардың жалпы мәнділік формулаларының есептемесі тақырыбына арналған сабақ жоспары........79


Тақырыптың  өзектілігі  Предикаттар алгебрасына амалдар қолдану арқылы предикаттардың математикалық теориясында қолданылуы

Дипломдық жұмыстың мақсаты: Предикат, предикаттар алгебрасы, предикаттар есертемесінің формуласы, негізгі теңмағыналы кванторлар, негізгі жалпымәнділік кванторларына амалдар қолдануды, предикаттар алгебрасына амалдар қолдану арқылы  есептер шығаруды ашып көрсету болып табылады.

Дипломдық жұмыстың міндеті:

  1. Предикаттар туралы мәліметтер берілуі;
  2. Предикаттар алебрасының ескертпелері мен анықтамаларын ашып көрсетілуі;
  3. Математикалық логикада қолданылатын амалдарды яғни терістеу, конъюнкция, дизъюнкция, импликациялар предикаттар есептемесінде немесе предикаттар алгебрасында қолдануға болатынын ашып көрсетілуі тиіс;

Зерттеу объектісі зерттеу объектілерінің кез келген облысы ортақ логикалық заңдарды сол объектілерде берілген предикаттар (яғни қасиеттер мен қатынастар) бойынша қарастыратын математикалық логиканың бөлімшесі болып табылады.

Ғылыми жаңашылдығы логиканы формальдандыру бағдарламасын пікірлер алгебрасы мен предикаттар есептемесінің аксиоматикалық теориясын құру арқылы іске асыру

Практикалық маңыздылығы Предикаттардың логикалық алгебрасын ақпараттық технологияда қолдану

Қазіргі уақыттағы жағдайы предикаттар алгебрасы және предикаттар есептемесі туралы көптеген мәліметтер жазған Қ.Нұрсултанов болатын. Оның өзі де бірнеше жүздеген кітаптардан жинақтап, бізге дейін жетіп келген. Ал предикаттар тек қана математикада кеңінен қолданбайды. Ол информатика пәндерінде бағдарламалар құруда пайдаланылады.

Теориялық негіздері Предикаттар алгебрасы - математикалық логика бастамаларында баяндалады

Әдіснамалық негіздері Жоғарғы  оқу орындарында математикалық логика және дискретті математиканы оқытуда предикаттар теориялық бағдарламаларды құруға арналған.

Іздеу