Жастық шақтың достық сезімінің қалыптасу ерекшеліктері (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 3
1 Қатынас жасаудың психологиялық ерекшеліктер 5
1.1 Қатынас орнату психологиялық мәселе ретінде 5
1.2 Жастарда қаушу жасау қажеттілігі қатынас
жасаудың ерекшелігі ретінде 6
2 Жастық шақтың достық сезімінің қалыптасу ерекшеліктері 9
2.1 Жастық шақтың достық сезімінің психологиялық аспектілері 9
2.2 Қыз бала мен ұл балалар арасында достық
қатынастардың орнатылу ерекшеліктері 12
3 Тәжірибелік бөлім
Жастық шақтың негативті қөңіл
күйлерді жеңудің психоррекциялық көмек жасауы 14
Қорытынды 27
Қолданылған әдебиеттер тізімі 29


КІРІСПЕ

Жастар мәселесі  қашанда болмасын тәрбиешілердің көңілін аудартып жүрді, бірақта олардың өзектілігі бүгінгі таңда қатты қарастырылады. Білім дәрежесінің жоғарлауы және біздің қоғам адамдарының материалды жағдайы, өсіп келе жатқан тұқымның материалдық және жан дүниелік қажеттіліктерін қанағаттандыра білуге және дамытуға мүмкіндіктерін кеңейтті.

Осының негізінде әлемді таңу мен қабылдау шектігі кеңейді. Қазіргі таңда ақпараттын көптігінен жасөспірімге бір нәрсені өздігінен және терең мағынада түсіну қиындап барады, сондықтан да интелектуалды қысымдылықты талап етпейтін ойынсауықтарды қабылдаудан бастайды. Бұндай жасөспірімдер сағаттап теледидар мен компьтердің және т.б. алдында отырады. Бұл оқу жұмысы бойынша қиын тапсырмаларды шешуде, өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі басқару қасиеттерін ақырындап босқа жіберуге әкеледі.

Бұндай жасөспірімдер көбінесе қарсылық көрсетпеу жолымен жүреді, өзінің болашағын болжамай, жақсы азуақытты уайымдаулармен қанағаттанады. Жасөспірім адамгершілік өмірдің маңыздылығы ретінде  пәндік әлемнің тәуелділігіне психологиялық тұрғыдан түседі. Жеке өзінің киімін алуда, ол өзінің көзқарасы мен жолдастарының көзқарасын қарастырады. Жастарға киімнің белгілі бір көлемін игеру өте маңызды болады, яғни олар өздерінің жеке тұлға сезімдерін сақтау үшін жасайды.

Қазіргі ақпараттық қоғамда жастардың үлкендер қатарына қосылу талпынысы – аз қол жететін арман. Сондықтан да жастар ересек сезімін  меңгермейді, керісінше жас ерекшелік толықеместігін сезінеді.

Жас ерекшелік кезең «мәселесі» екі фактормен байланысты деп,  Л.С. Выготский болжаған. Жастардың ойында жаңа білімнің пайда болуы және бала мен қоғамның арасында қатынасты қайта құру: бұл қайта құру «дағдарыстың» маңызды мағынасмын құрайды. Сондықтанда менің таңдаған тақырыбым оқу үрдісінде мәселелі және қызықты деп есептеймін. 

Егерде баланың санасының өзгеруі көп мөлшерде балқымалы және ақырын болса, онда жастық шақ «қайта туудың» эпохасы, жаңа сапаның пайда болуы, және бірінші орында «Мен» қасиетін ашу болып табылады. Маңызды өзгерістер жастар мен қыздар арасында  қарым-қатынас және өзара қатынас түрінде бақыланады.

Жастар мен қыздардың өзара қатынастарының байланысы мен тереңділігін, психологиялық жыныстық қарым-қатынасты қою (қарым-қатынастың үш түрі белгіленген – жыныстық қарым-қатынас, стереотипті қатынас және изоляция жағдайы) олардың дара дәрежесімен мынаны көрсетті: «ересек дара тұлға» дәрежесінде орналасқан, жеке тұлға үшін жыныстық сипат ереже түрінде, стереотипті қарым-қатынастың шегінен шықпайды.

Даралықты маңызды етуде, жастар жолдастарымен және жақсы көретін адамымен қарым-қатынас жасауда маңызды түрде ерекшеленеді. Көбінесе қатарластарымен қарым-қатынас жасауда жас ерекшелік кезеңнің қайта жаңаруының бірі, достық пен жақсы көру сезімдерін дифференцияциялау және меңгеру болып табылады. Олардың объективті түрде жиналып, субъективті түрде уайымдауы – бұл жас ерекшелік дамудың көрсеткіші.

Ерте жастың психологиялық меңгеруің ең бастысы өзінің ішкі дүниесін ашу. «Бала үшін жалғыз меңгерілетін өзектілік – бұл өзінің фантазияларын жинақтайтың сыртқы әлем». Толығымен өзінің жасаған істерін түсіне отырып, ол өзінің психикалық жағдайын түсінбейді. Жастар үшін сыртқы, физикалық әлем – ортасы болып ол өзі табылатын, субъективті тәжірибенің тек қана бір мүмкіндігі болып табылады.

Өзінің уайым-қайғыларына беріле отырып, жастар қоғамы толығымен әлемнің жаңа эмоцияларын, табиғаттың әдемілігін, әннің дыбысын ашады. Өзінің ішкі дүниенді ашу – қуанышты да және қобалжу кезеңі, бірақ та ол көптеген қозғалтқыш, драматикалық ойлауларды туындатады. Өзінің басқаларға ұқсамайтындығы жөнінде, өзінің қайталанбас жан екенің сезінгенде жалғыздық сезімі сезіледі.

Өзіндік «Мен» тұмандық уайымдар мен ішкі дүниенің жалғыздығын сезіну, яғни бір нәрсемен толтыру сезімімен толғанады.

Ашықтықпен сенім негізінде жастық қарым-қатынас құралады. Сондықтан да осы жастағы жастардың махаббат пен достыққа деген армандары өте жоғары, яғни олар жастық кезеңнің талаптары болып табылады.

Берілген курстық жұмыс жастық кезеңдегі достық мәселелеріне арналған.

Берілген курстық жұмыстың объектісі жастық  шақ болып табылады.

Берілген курстық жұмыстың пәні ретінде жастық шақтың махаббат пен достық қатынасындағы ерекшеліктерінің көрінуі болып табылады.

Берілген курстық жұмыстың мақсаты жастық шақтың махаббат пен достық қатынасындағы өздерін көрсету ерекшеліктерін меңгеру болып табылады.

Мақсат келесі тапсырмаларда нақтыланады:

Таңдалған тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерді меңгеру;

Таңдалған тақырып бойынша теориялық зерттеулер жүргізу;

Қажетті шешімдерді жасау.

Берілген курстық жұмыс бойынша теориялық негіздері ретінде И.С.Конаның, Д. Майерстың, Р. Бернстың, Р. Кочюнастың, К.Роджерстың және де өзара қатынас пен өзін-өзі түсіну мәселелерін зерттейтін басқада зерттеушілердің еңбектері қарастырылады.

Іздеу