Халықтық ерекшеліктердің педагогика ғылымында зерттелуі (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 3
1 Халықтық ерекшеліктердің педагогика ғылымында зерттелуі 5
1.1 Халықтық ерекшеліктердің негізгі компанентері 5
1.2 Халықтық сана сезiмдi қалыптастыру механизмi 9
1.3 Халықтық ерекшеліктердің балалар тәрбиесінде
қолдану ерекшелігі 12
2 Халықтық ерекшеліктердің қалыптасу жүйелерiн
зерттеуге сипаттама 21
2.1 Зерттеу әдістеріне сипаттама 21
2.2 Педагогтар мен отбасы арақатынасының
психологиялық -педагогикалық негіздері 23
2.3 Құндылық бағдарәдісі 25
2.4 Проективті жобалау әдісі 26
Қорытынды 29
Әдебиеттер тізімі 31


Кіріспе

Тақырып өзектілігі: Көп халықтық  аудиториядағы оқушылардың танымдық іс-әрекеттерінің даму ерекшеліктерімен қатар  халықтық ерекшеліктерді зерттеу мәселесі - қазіргі практикалық педагогикадағы ең маңызды бағыттардың бірі. Осыған байланысты педагогика ғылымының алдында жеке адамның тұтастай құрылуының факторларын, заңдылықтарын ұғыну, оның ішкі және әлеуметтік белсенділігінің көздерін жеке адамның дамуының интегралдық компоненттері ретінде көп ұлттылық аудиториядағы оқушылардың танымдылық іс-әрекеттерінің даму ерекшеліктерін зерттеу міндеті тұр.

Зерттеу мақсаты: Халықтық ерекшеліктердің педагогикалық негізін анықтау,этностар қарым-қатнасында бағыт мәселесінің орның анықтау,танымдық іс-әрекетте этникалық жансақ наным механизімдердің өзгеріске ұшырайтындығын қөрсету.  Жалпы айтқанда біздің егеменді елімізде осы мәселе толық қарастырылып зерттелмеген. Ғылыми зерттеуіміздің өзектілігі көп ұлттылық көп ұлттылық аудиториядағы студенттердің этникааралық өзара әрекетінің тиімділігін арттыру және олардың танымдылық іс-әрекетінің нәтижелілігін көтеру мақсатымен анықталады.

Зерттеу объектісі: Халықтық ерекшеліктердің оқу орнында оқытушылардың  өзара қарым-қатынастары мен әрекеттерін қамтитын оқыту және тәрбиелеу процесі.

Зерттеу пәні: танымдық  іс-әрекет барысындағы окушылардың  халықтық ерекшеліктерінің әлеуметтік-педагогикалық сипаттамалары.

Зерттеудің ғылыми болжамы: Көп халықтық  аудиториядағы оқушылардың  бірікен танымдық іс-әрекеттін барысында  халықтық ерекшеліктерді тану карым –катнасты өзгерту механизімі .

Қойылған мақсат пен тағайындалған болжамдарға сәйкес зерттеудің міндеттері:

Халықтық ерекшеліктердің танымдық іс-әрекет барысында көрнуін зерттеу.

Халықтық нанымның қалыптасуына әсер ететін факторларды анықтау.

Халықтық ерекшеліктердің қалыптасу механизімін белгілеу.

Халықтық ерекшеліктер механизімі реттінде, жансақ наным бағытын механизмi ретiнде қажеттiлiгiн оның тиiмдiлiгiн және iс-әрекетiн нәтижесiнде өзара карым-қатынаста өзгерiске ұшырайтындығын көрсету қажет. Халықтық жансақ нанымның қалыптасуы баланың жаратылыстануынан басталады, бiрекен iс-әрекет нәтижесiнде өзгерiске ұшырайды. Жансақ нанымдар қарым-қатынастан тыс уақытта да адам бойына аңғарылмай сiңiсуi мүмкiн. Мысалы: Әрбiр жеке адам жана ортаға түскенде, сол ортаның тұрмысын, әдет дағдыларын меңгередi. Сүйте отыра өзiне қосымша жансақ нанымдар иемденедi.

Тиленова. Ж.Қ.зерттеулерi республикадағы негiзгi екi этностық өзара етенесуiне байланысты бiртектiленген жансақ нанымдарды байқатты.

Қандай да болмасын қарым-қатынас жүйесiнде екi жақтық әрекет болады. Ол қарым-қатынастағы негiзгi роль-атқарушыда,екiншiсi-оның серiктесi. Қарым-қатынастың сәттi болуы осы екеуiне байланысты. Осыған орай алдында айтылған тұжырымдарға толықтыру енгiзбестен бүрын, Республикамызда өз ара ұштаса өмiр сүрiп келе жатқан, қазақ пен орыс ұлт өкiлдерiнiң, этникалық ерекшелiктерiн ескере отырып, олардың iшкi бағытын, жансақ нанымның, бiр-бiрiн қабылдау ерекшелiктерiн, олардың мәдениет тұрмыс-тiршiлiгiнiң тигiзетiн әсерiн анықтау қажет.

Мұғалім оқу материалын оқушылардың нақты қарапайымдылығы және өмірмен байланыстырылған күйінде ұсынды.

Оқу материалының тәрбиелік әсері моральдық.

Мұғалім оқушылардың сөз логикалық есіне назар аударып сабақта жеке оқушыларда қайта жаңғырту үрдіс көрініс берді. Үй тапсырмасын қалай орындалуына берілген мәліметтерді есте сақтау үшін мақсатты сақтауды қолданды. Оқушылардың қабылдауының  нысанның мұғалімнің сөйлеуі, кітап мәтіні. Қабылдау материалының жақсы меңгеруі. Мұғалім оқушылардың түсініктері индуктивті жолмен келді. Мұғалім берілген түсініктемелерді меңгеру қажеттілігін оқушылармен өмірімен байланыстырды.

Сабақта оқушылардың ес көріністері шығармашылық қиялын белсеңдірілді.

Мұғалім оқушылардың  жеке ерекшелігін есепке ала отырып тапсырма берді.

Жаңа материалды бекутуде кері байланысты ұйымдастырылды. Оқушылардың тақырыпты меңгеру жоғары. Алған бағаларына қанағаттанды. Оқушылардың сыртқы түрі, сөйлеу мәнері оқушыларға тәрбиелі әсер қалдырды. Оқушылар сабаққа қызығушылқпен жауап берді, көңіл-күйлері жоғары болды.

Мұғалім оқушылардан тәртәпті сөйлеу білуді, өз ойын дұрыс жеткізе және жазған жазуларды әдемі жазуға талап етті. Мұғалім оқу жұмысының кемшілігі жоқ.

Іздеу