Темірбетон бұйымдарын темірлеу (Дәріс / Лекция)

11.1 Кеңістікті арматура қаңқаларын жинау
11.2 Темірбетон плиталарын темірлеу технологиясы
11.3 Дәнекерлейтін арматура бұйымдарының сапасын бақылау және қабылдау
11.4 Алдын ала кернеуленген бұйымдар мен конструкцияларды темірлеу
12.1 Қармаушы құрылғылар мен қысқыштар
12.2 Арматураны механикалық созу
12.3 Арматураны электротермиялық созу
12.4 Арматураны созудың электротермомеханикалық жолы
12.5 Бетонға сығымдау күшін беру жолдары
12.6 Арматураны стендтерде созу ерекшеліктері
12.7 Кернеу күшін бақылау
12.8 Арматура болатын үнемдеу жолдары
13.1 Қалыптаудың жалпы мәселелері
13.2 Қалып түрлері
13.3 Қалыптарға қойылатын талаптар
13.4 Қалыптардың айналымдылығы
13.5 Қалыптарды құрастыру
14.1 Қалыптарға дайындау
14.2 Қалыптарды майлау
14.3 Майламға қойылатын талаптар
14.4 Майламдардың түрлері мен құрамы
14.5 Майламдарды дайындау
15.1 Қалыптау әдістерін жіктеу
15.2 Бетон қоспаны қалыптау мен нығыздаудың физика – механикалық негіздері
15.3 Бетон қоспада тербелістің таралуы
16.1 Престеу
16.2 Ортадан тепкішпен қалыптау
16.3 Нығыздаудың құрама тәсілдері
16.4 Вибронығыздау және оның түрлері
16.4.1 Көлемді вибронығыздау
16.4.2 Сыртқы вибрациялау
17.1 Беттік вибрациялау
17.2 Ішкі вибрациялау
17.3 Вибропрестеу және виброштампылау
17.4 Сырғанушы виброштампылау
17.5 Вибропрокат
18.1 Виброгидропрестеу
18.2 Экструзия
18.3 Роликті престеу
18.4 Центрифугалау
19.1 Темірбетон өндірісінің жалпы мәселелері
19.2 Технологиялық линияларды таңдау
19.3 Өндірістің агрегатты – үздіксіз тәсілін ұйымдастыру
19.4 Операциялы роликті конвейері бар агрегатты – үздіксіз линия
20.1 Ірі өлшемді панельдер жасау
20.2 Көп қуысты төсемдер өндіру
20.3 Конвейерлі өндірісті ұйымдастыру

 

Іздеу