Шу, діріл және жарықтандыру туралы түсінік (Реферат)

Кіріспе
Шу, діріл және жарықтандыру туралы түсінік
Шу және шудың түрлері. Адам ағзасына шудың әрекеті
Діріл, оның түрлері және адам ағзасына деген әсері
Жұмыс орындарын жарықтандыру және олардың түрлері
Жұмыс орындарында шу мен дірілдің қолданылуы
Жұмыс орындарында шуды нормаға келтіру
Шудан қорғаудың құралдары мен әдістері
Дірілді төмендетудің әдістері
Қорытынды
Қолданылған әдебиет тізімі


Кіріспе


Еңбекті қорғау - қызметкерлердің денсаулығы мен өмірін қамтамасыз ету, заңдық, әлеуметтік-экономикалық , санитарлық-гигиеналық, психофизикалық , емдік - профилактикалық, реабилитациялық және басқа да шараның жүйесі. Еңбекті қорғау функциялары - санитария зерттеулері және еңбек гигиенасының болып табылады, еңбек барысында қызметкерлердің организмына зиян келтіретін ¬ факторларды төмендету шаралары. Негізгі еңбекті қорғау әдіс қауіпсіздік техникасын қолдану болады. Осымен қатар мақсаттың негізгі екітүрі айқындалады: машиналарды және аспаптарды жасау, екеуінің жұмысы арасында адам үшін қауіп-қатер жоқ, еңбек барысында адам қауіпсіздігіне кепіл болатын арнайы қорғаныш құралдарын өңдеу, сонымен қатар жұмыс істеушілерге еңбек қауіпсіздігі бойынша және қорғаныш құралдарының қолдануының оқу өткізіледі, қауіпсіз жұмысқа арналған шарттары жасалады.
Еңбек шарттарын жақсартудың негізгі мақсаты – әлеуметтік эффектке жету, яғни еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыс істеушілердің өмірін және денсаулықты сақтауы, жазатайым оқиғалардың және өндірістегі аурулардың санын қысқарту.
Еңбек шарттарының жақсартуын экономикалық нәтижелер де береді: пайданың өсуі (еңбек өнімділігінің жоғарылауымен орайлас); ¬ еңбек жұмысындағы зиянды және ауыр шарттарымен шығындардың азаюы; травматизм, кәсіби ауру-сырқаулықпен байланысты шығындардың азаюы; ¬ кадрлардың ағынының азаюы және т.б. Нормативті - техникалық құжатнамалардың негізгі құжаты «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі» нормативті актісы болып келеді.

Іздеу