Міндеттеменің бұзылғандығы үшін жауаптылық ұғымы (Реферат)

Кіріспе 3
1. Міндеттеменің бұзылғандығы үшін жауаптылық ұғымы 4
2. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің негіздері (жағдайлары) 6
3. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің түрлері 7
4. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің мөлшері 10
5. Міндеттемені тоқтатудың түсініп 15
6. Міндеттеменің тоқтатылуының жекеленген әдістері 19
Қорытынды 21
Әдебиеттер 22


Кіріспе

Жауапкершілік барлық құқық қатынастарына тән нәрсе. Азаматтық-құқықтық қатынастардың негізгі бөлігін міндеттеме құрайтын бодғандыктан жауапкершілік жөніндегі мәселе міндеттемелік құқықтың жалпы ережелеріндеқаралады. Бірақ та бұл арада айтылған мәселе міндеттемелерден тыс құқық қатынастарына да қатысты. Жалпы алғанда, жауапкершілік дегеніміз, заңмен немесе шартпен каралған ретте өзіне жүктелген міндетті бұзатын азаматтық құқық қатынасының субъектісіне қолданылатын мүлікті ондіртіп алу немесе мүліктік салмақ салу  болып табылады. Оған бұзылған құқыққа орай уәкілетті тұлғаның мүліктік шығынының орнын толтыру да жатады.'

Жауапкершілікке тарту, азаматтық құқық бұзушылық жағдайында құқықтық нормаларға санкңияны жүзеге асыруға түрткі болады. Ең алдымен, азаматтық-құқықтық жауапкершілікте мемлекеттік және шарттық тәртіпті нығайтудын да, осы максаттың алдын алудың да тәрбиелік маңызы айырықша. Азаматтық құқық қатынасының субъектілері болыптабы-латын тараптар өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы қоғамдық қатынастарды бұзып, мүліктік шығынға және жеке тұлғалар мен бүкіл қоғамды қолайсыз жағдайларға әкеп соқтыратынын білуі тиіс әрі өзінің міндетін бұзбауға күш салуы керек.

Іздеу