Азаматтық құқықтарды қорғау ұғымы (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 3
1. Азаматтық құқықтарды қорғау ұғымы 4
2. Меншікті иелену мен меншік құқығын қорғау 9
3. Залалдарды өтеу 15
Қорытынды 19
Әдебиет 20


Кіріспе

Сөздің кен мағынасында алғанда құқықты қорғау деп құқықтың бұзылуына жол берілмейтіндей жағдай жасайтын қоғамдық қатынастар тәртібін мемлекеттің колдауын айтамыз.

Қорғау құқығы бұзылған азаматтық құқықтары қалпына келтіруді камтамасыз ету принципі, оларды сот аркылы қорғау бойынша занды қолдану тәжірибесі туралы" ҚР-сы Жоғарғы Сотының Пленумының каулысы, 17-тармак).

Қазақстан Рсепубликасының "Тұрғын үй қатынастары туралы" Занының 29-бабына сәйкес күштеп (меншік иесінің еркінен тыс) тұрғын үйге меншік құқығын тоқтатуға жол берілмейді. Бірақ Азаматтық кодексте каралған жағдайларға орай, яғни тұрғын үйдің тұрған жері мемлекетке керек болса немесе реквизицияланса, тәркіленсе занда қаралған ретте жер учаскесі алынады, оны иесінен сатып алу да мүмкін.

Сот тұрғын үйге ортақ бірлескен құқықты тоқтату жөніндегі нақты істі қараған кезде өз үлесін сұраған меншікке қатысушыға қалғандарын ақшалай өтемақы төлетуді немесе заттай беруді міндеттейді, ал тәлем тек меншік иесінің келісімі бойынша жүзеге асады.

Азаматтық кодекстің 218-бабына сәйкес ортак мүлікті бөлу ісін жүргізудің не одан үлесті бөліп шығарудың тиімсіздігі айқын болған жағдайда, сот мүлікті жария саудаға салып сатып, кейін одан түскен соманы ортақ меншікке қатысушылар арасында олардың үлестеріне сәйкес бөліп беру туралы шешім шығаруға құқылы.

Курстық жұмыстың мақсаты азаматтық құқықтарды қорғауды зерттеу

Міндеттер

  • Азаматтық құқықтарды қорғау ұғымына анықтама беру;
  • Меншікті иелену мен меншік құқығын қорғауды зерттеу;
  • Залалдарды өтеу ерекшелігін көрсету.

Іздеу