Азаматтық іс жүргізу (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 3
1 Азаматтық іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі, мәні 5
2 Азаматтық іс жүргізу мерзімдерін санау 9
3 Мерзімді өткізіп алу 14
4 Өтіп кеткен мерзімді ұзарту мен қалпына келтіру 17
5 Тәжірибелік бөлім 19
Қорытынды 23
Қолданылған әдебиеттер тізімі 25


Кіріспе

Сот органдарына хабарласқан барлық мүдделі тұлғалар үшін, маңыздысы бұзылған құқық пен заңмен қорғалатын мүдде уақытында орындалу не болмаса қорғалу болып табылады. 

Басқа да көптеген процссульдық кепілдемелер секілді, азаматтық істердің жедел қарастырылу ісіне  процессульдық мерзім жауап атқарады. 

Процессульыдқ мерзім деп заңмен немесе сотпен белгіленген аралық уақыт, осы аралықта процессуальдық әрекеттер жүзеге асады. 

Азаматтық процессульдық құқық нормаларында белгіленген процессулдық мерзімдер, жекелей процессульдық әрекеттерді орындау үшін  жекелей процессульыдқ мерзім шамасынан құрылады. 

Процессуальдық мерзімдер ереже бойынша,  азаматтық процессульдық қатынастардың туындауына, өзгеруіне және тоқтатылуына ықпал ететін заңды фактілер мағынасына ие болады.  Мысалы, егерде шағым түсіруші,  судьяның нұсқауы бойынша  шағым арыздың кемшіліктерін жоймаса, шағым арыз түсірілмеген болып есептеледі және шағым түсірушіге қайтарылады.  Бұл дегенін сотпен және екі жақтағылардың арасында азаматтық процессульдық қатынас туындаған жоқ дегенді білдіреді.  Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарының басқа тұлғалармен бұзылатын болса, сондай ақ болашақта құқықтың бұзылуымен қауіп төндірілетін болса және бұзылған құқықты ерікті түрде қалпына келтіру болмайтын болса, қорғалудың қажетті шараларын қолдану бойынша объективті  қажеттілік туындайтын болады – міндетті жаққа қатысты бойынша  құқықтың қорғалу тәсілдері. 

Құқықты қорғау тәсілдері – материалдық құқық санаттары (реттеушілік). Құқықты қорғау тәсілдері ҚР Азаматтық кодексінде.

Құқықты қорғау түрлері – процессульдық сипаттағы санат. Құқықты қорғау түрі астарында құқықты қорғау бойынша құзыретті органдардың  заңмен анықталатын әрекеттері түсіндіріледі, яғни  нақты жағдайларды белгілеу, құқық нормаларын  қолдану, құқықты қорғау тәсілін анықтау және шешімдердің басын ашу бойынша. Заңда тізбектелген құқықты қорғау бойынша тәсілдерді қолдану, яғни  құқықты бұзушыға белгілі бір шараларды мәжбүрлеу, бір емес, бірнеше қорғау түрлерімен жүзеге асырылады  (жалпы  юрисдикции, арбитраждық сот, третей соты, нотариат және басқа да лауазымды тұлғалар, нотариальыдқ әрекеттерді жүзеге асыруға құқықтары барлар).

Құқықты қорғау бойынша түрлердің ішінде жетекші рөлді тарихи қалыптасқан әмбебап,  азаматтық процессульдық  құқық нормаларымен тәптіштеліп реттелген сот түрі атқарады. Ол заңдардың дұрыс қолданылуына,   жақтардың шынайы міндеттері мен құқықтарын бекітуге сенімді кепіл беруді қамтамасыз ете алады. 

Адамның бұзылған құқығын сот арқылы қорғау ең тиімдісі және өркениетті түрі болып табылады. 

Сот қорғауына құқық – конституциялық құқық. Әркімге сот қорғауы мен бостандыққа кепілдік беріледі – ҚР Конституциясында жазылып көрсетілген.

Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сотпен қорғау дұрыс қана болып қана қоймай, сондай  азаматтық істерді дер кезінде және қарау және шешу боып табылады. Осы мақсат үшін заңда  белгілі бір  мерзімдер қарастырылған, онда  барлық процессульдық әрекеттер жүзеге асырылып заңды және дәйекте шешімдер шығарылуы керек. 

Іске қатысушы тұлғалармен процессуальдық мерзім бұзылатын болса, оларға кері жағдайлар туындауы мүмкін. Мысалы, шағым түсіруші сотпен белгіленген мерзім ішінде шағым арыздың кемшіліктерін жоймайтын болса және мемлекеттік алымды төлемейтін болса, шағым арыз өткізілмеген болып есептеледә және иесіне қайтарылады.

 Мерзім астарында белгілі бір кездерді немесе уақыт кезеңін түсіну болып табылады, онда заң қандайда бір құқықтық салдарды байланыстырады.

 Мерзімнің ұзақтығын бекіту мен анықтау, оны тоқтату мен ұзарту өкілеттілігі зан, сот немесе жақтардың еркіне байланысты болады.  Белгіленген уақыт мерзімінің ағымы объективті ешкімге де тәуелді болмайтын үрдіс болып табылады.   

Жоғарыда аталып өткендерді барлығы қарастырылып отырған курстық жұмыстың тақырыбының өзектілігін нақтылай түседі. 

Курстық жұмысытң мақсаты азаматтық іс жүргізу мерзімдерін зерттеу

Міндеттері:

  • Азаматтық іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі, мәнін ашу;
  • Азаматтық іс жүргізу мерзімдерін санауды зерттеу;
  • Мерзімді өткізіп алуды талдау;
  • Өтіп кеткен мерзімді ұзарту мен қалпына келтіруді анықтау.

Іздеу