Мемлекеттің пайда болуы және оны басқару (Курстық жұмыс / Курсовая работа)

Кіріспе 3
1. Мемлекеттің пайда болуы 5
1.1 Мемлекеттің ұғымы мен белгілері 10
1.2 Мемлекеттің қызметтері 12
1.3 Шетелдік тәжірибе 14
2 Мемлекеттің қағидалары 17
2.1 Мемлекеттік басқарудың конституциялық (негізгі) қағидалары 18
2.2 Мемлекеттік басқарудың салалық қағидалары 21
2.3 Мемлекеттік басқарудың құрылымдық қағидалары мен олардың динамикасы. 22
3 Мемлекеттік басқару саласындағы заңдарды жетілдіру мәселелері 25
Қорытынды 30
Қолданылған әдебиеттер тізімі 31


Кіріспе

Мемлекет қоғамның саяси, құрылымдык және аумақтық ұйымы  ретінде Мемлекеттің жалпы әлеуметтік және таптық мазмұны. Мемлекеттік теория - құкықтық қауымдастык ретінде мемлекеттік егеменділік Ұлт және мемлекет. Мемлекет пен экономиканың өзара байланысы. Мемлекеттіліктің эволюциясы. Мемлекет дамуының кезендері.

Әр халыктын нақтылы - тарихи тұрмыс жағдайы қоғамдық өмірдің рулық жүйесінің ыдырау процесіне және мемлекеттің пайда болуы мен оны басқаруға әсер етпей қоймады.  Мұндай жағдайлар тіпті көршілес және этникалық жағынан жақын халықтардың арасында әркелкі болғандықтан да қаралатын процестердің нысанының, қарқынынын және сонын салдарының бірдей болуы туралы әңгіме етудің өзі артық.

Мемлекеттің рулык басқару ұйымынан басты айырмашылығы сол, онда арнаулы кәсіби басқару және мәжбүрлеу аппаратының болуымен немесе  оқу  және монографиялық әдебиеттерде атайтынындай «жария биліктің» болуы тән.

ҚР конституциясына сәйкес (1 бап) өзін  демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет етіп бекітеді оның жоғары құндылықтары адам, оның өнірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Мемлекет адамның тұғанынан телінетін конституциялық құқықтары мен бостандықтарын мойындайды. Олар абсолютті болып табылып, заңдар мен өзге құқықтық – нормативті актілерініңмазмұны мен  қолданысын анықтайды. Азаматтар құқығы құқықтық кепілдіктер жүйесімен қамтылады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі — салалық және салааралық мемлекеттік басқару органдарының басшылары мен орталық және жергілікті атқарушы         органдардың жүйесін басқаратын басқа да лауазымды адамдардан, олардың қызметіне басшылықты жүзеге асыратын адамдардан тұратын, президенттің алдында жауап беретін және Парламентке есеп беретін, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдар мен Президент Жарлықтарының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктер берілген әрі республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті маңызы бар заңи актілерді шығаруға құқылы, жалпы құзыретті атқарушы биліктің алқалы органы.

Қазақстан Республикасының Үкіметі — салалық және салааралық мемлекеттік басқару органдарының басшылары мен орталық және жергілікті атқарушы         органдардың жүйесін басқаратын басқа да лауазымды адамдардан, олардың қызметіне басшылықты жүзеге асыратын адамдардан тұратын, президенттің алдында жауап беретін және Парламентке есеп беретін, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдар мен Президент Жарлықтарының орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктер берілген әрі республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті маңызы бар заңи актілерді шығаруға құқылы, жалпы құзыретті атқарушы биліктің алқалы органы.

Курстық жұмыстың мақсаты мемлекеттің пайда болуын зерттеу

Міндеттері:

  • Мемлекеттің пайда болуын зерттеу;
  • Мемлекеттің ұғымы мен белгілерін талдау;
  • Мемлекеттің қызметтерін зерттеу;
  • Шетелдік тәжірибеге талдау жасау;
  • Мемлекеттің қағидаларын талдау;
  • Мемлекеттік басқарудың конституциялық (негізгі) қағидаларын зерттеу;
  • Мемлекеттік басқарудың салалық қағидаларын зерттеу;
  • Мемлекеттік басқарудың құрылымдық қағидалары мен олардың динамикасын талдау;
  • Мемлекеттік басқару саласындағы заңдарды жетілдіру мәселелерін зерттеу

Іздеу